Dźwigi dedykowane

Dźwigi z bezpośrednim wejściem do apartamentu

Dźwigi ze stałym monitoringiem

Dźwigi dla ekip ratowniczych wg. PN EN 81-72

Dźwigi dla osób niepełnosprawnych wg. PN EN 81-70

Dźwigi odporne na ataki wandalizmu wg. PN EN 81-71

Dźwigi ze zjazdem pożarowym wg. PN EN 81-73

Dźwigi z drzwiami ognioodpornymi

Dźwigi obsługujące wydzielone strefy bezpieczeństwa

Dźwigi do silosów o wysokiej klasie szczelności

Dźwigi do zakładów produkcyjnych w wykonaniu EX

Dźwigi odporne na zmienne warunki atmosferyczne

Dźwigi okrągłe

Dźwigi instalowane w budynkach zabytkach

Dźwigi instalowane w starych przedwojennych szybach

Dźwigi instalowane w szybach siatkowych

Dźwigi instalowane w duszach klatki schodów

Dźwigi zewnętrzne dostawiane do budynków

Dźwigi do transportu eksponatów muzealnych i gabarytowych

Dźwigi szpitalne

Dźwigi do transportu noszy

Dźwigi do transportu mebli (windy meblowe)

Dźwigi kuchenne do przewozu naczyń

Dźwigi elektryczne

  • windy dla osób niepełnosprawnych
  • windy gastronomiczne
  • windy towarowe małe
  • windy towarowe duże
  • windy szpitalne (towarowo-osobowe)
  • windy hotelowe
  • windy panoramiczne
  • windy pożarowe (dla ekip ratowniczych)