Siedziba spółki:
02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
tel: 022 643-74-75
fax: 022 643-74-75

Oddział w Piasecznie:
05-500 Piaseczno
ul. Okulickiego 21A
tel: 022 750-39-14
fax: 022 737-23-91

bezpłatna infolinia tel. 0-800-15-18-18
e-mail: info@winda.com.pl
strona firmowa: www.winda.com.pl

Firma wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z normami
PN-EN ISO 9001:2015;   PN-EN ISO 14001:2015;   PN-ISO 45001:2018.

 

KRS: 0000138921
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 600.000,00 PLN
Konto bankowe: PKO BP XVI O/W-wa
59 1020 1169 0000 8102 0009 6164
NIP: 521 – 012- 47-45
REGON: 010597881