Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Rekomendacje

REKOMENDACJE

Opinie o spółce Winda-Warszawa:

Spółdzielnia mieszkaniowa Wilanów - rekomendacja Winda Warszawa

            Polecamy Państwu usługi firmy „Winda-Warszawa” Sp. z o.o., z którą współpracujemy od wielu lat. Nasze dotychczasowe doświadczenia z powyższej współpracy potwierdzają, że firma „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. jest godna zaufania, wszelkie powierzone im zadania wykonują profesjonalnie i terminowo. Wszystkie nasze dźwigi – 45 sztuk – pracują zadowalająco, co bardzo dobrze świadczy o jakości świadczonych usług przez Spółkę „Winda-Warszawa”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Spółdzielnia Mieszkaniowa „WILANÓW"

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jary - rekomendacja Winda Warszawa

           Usługi świadczone przez firmę „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. są konkurencyjne pod każdym względem. Cenimy sobie ich terminowość oraz solidność konserwacji dźwigów. Ponadto, „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. od 2001 roku systematycznie modernizuje nasze dźwigi - do dnia dzisiejszego zmodernizowała 26 sztuk.

Walory, jakie reprezentuje „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. upoważniają nas do wydania pozytywnej opinii i poleceniu jej jako wiarygodnego i solidnego partnera, potrafiącego sprostać wysokim wymaganiom.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY”

 

Wojskowy Instytut Medyczny - rekomendacja Winda Warszawa

           Dzięki odpowiedniej modernizacji w 2006 r. i fachowej konserwacji, nasze dźwigi pracują bardzo dobrze. Jest to niesłychanie ważna informacja, ponieważ niekiedy to właśnie od niezawodności dźwigu zależy życie ludzkie. Jesteśmy wdzięczni Spółce „Winda – Warszawa” za starania jakie wkładają w prawidłowe funkcjonowanie dźwigów, dlatego bez wahania rekomendujemy firmę innym instytucjom.                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wojskowy Instytut Medyczny

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki i Dziecka - rekomendacja Winda Warszawa

       Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektów wymiany dźwigów wraz z uzgodnieniami
 2. Demontaż istniejących dźwigów wraz z ich utylizacją
 3. Dostawę fabrycznie nowych dźwigów osobowo-towarowych (szpitalnych)
 4. Montaż nowych dźwigów w istniejących szybach
 5. Wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
 6. Uzyskanie dopuszczenia przez UDT dźwigów do eksploatacji
 7. Prowadzenie konserwacji w okresie gwarancji
 8. Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej

 [...] Wszelkie prace wykonane były w czynnym podmiocie leczniczym.

Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Instytut Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

 

Zobacz również... w jakich budynkach są nasze windy?

Opera Narodowa Winda-Warszawa  Pałac Nauki i Kultury - Winda Warszawa  Nieporęcka - szklana Winda Warszawa   Centrum Winda-Warszawa   Zachęta Winda-Warszawa  Zamek Ujazdowski Winda-Warszawa  Szpital Niekłańska Winda-Warszawa

 

PGNIG Termika rekomendacja Winda-Warszawa

              PGNiG Termika S.A. [...] potwierdza, że firma WINDA-WARSZAWA Sp. z o.o. [...] zrealizowała na podstawie podpisanej umowy zadanie pod nazwą: "Modernizacja dźwigów osobowych i towarowo-osobowych w elektrociepłowni Siekierki". W ramach zadania zostało zmodernizowanych sześć dźwigów osobowych i towarowo-osobowych w następującym zakresie:

 • wymiana istniejącej aparatury na aparaturę wyposażoną w zjazd pożarowy,
 • wymiana kaset dyspozycji oraz wezwań,
 • zabudowa instalacji łączności ze służbami zamawiającego oraz konserwacyjnymi,
 • zabudowa systemu monitoringu wizyjnego,
 • wymiana kompletnego zespołu napędowego wraz z linami nośnymi na dwóch urządzeniach,
 • rozbudowa zakładowej instalacji SSP,
 • wykonanie instalacji zasilania awaryjnego.

[...] Wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z zapisami umowy.
 

                                                                                                                                                                                                      PGNiG TERMIKA S.A.

 

Centrum Medyczne Damiana - rekomendacja Winda Warszawa

           Firma „WINDA – WARSZAWA” z powierzonych zadań wywiązała się terminowo i rzetelnie, wykazując profesjonalizm w działaniu. Do dnia dzisiejszego, dźwigi pracują zadowalająco – bez większych przestojów, co wpływa na pozytywny wizerunek firmy w naszych oczach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                        Centrum Medyczne Damiana

 

MSM Energetyka poleca usługi konserwacji i modernizacji dźwigów Winda-Warszawa - opinia o firmie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka" Adm. Os. STEGNY POŁUDNIE potwierdza, że Spółka "Winda-Warszawa" należycie wykonuje stałą konserwację 98 dźwigów. Część z tych dźwigów, w ostatnim czasie, z uwagi na zużycie była przebudowywana i modernizowana. Usługi modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne są niezmiennie wykonywane na wysokim poziomie. Spółka "Winda-Warszawa" bardzo dba o swój wizerunek firmy solidnej, dobrze zorganizowanej, świadczącej terminowo wysoko specjalizowane usługi. Posiada wszelkie niezbędne uprawnienia Dozoru Technicznego oraz odpowiednie przygotowanie techniczne.

Do modernizacji były stosowane zespoły renomowanych światowych dostawców. Projekty dźwigów firma uzgadnia z Inspektoratem Dozoru Technicznego pod kątem zgodności z przepisami Norm Europejskich oraz funkcjonalności. Po zakończeniu montażu wszystkie zmodernizowane dźwigi zostały przyjęte przez UDT bez zastrzeżeń.

W ostatnich 2 latach wykonano prace modernizacyjne (wymiany) polegające na wykonaniu projektu, demontażu, dostawie, montażu i odbiorze dźwigów przez właściwy urząd ponad 30 dźwigów [...].

Polecamy Spółkę "Winda-Warszawa" jako solidnego i odpowiedniego partnera.

 

                                                                                                                             Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENERGETYKA"

 

Spółdzielnia mieszkaniowa Na Skraju - rekomendacja Winda Warszawa

          Usługi konserwacyjne prowadzone od 15 lat przez spółkę „Winda-Warszawa” na 120 dźwigach zainstalowanych w zasobach S.M. „Na Skraju” charakteryzują się bardzo dobrą jakością pod względem technicznym i organizacyjnym.

Dzięki temu dźwigi pracują bezawaryjnie pomimo ponad 20-letniej eksploatacji. Z tego też powodu z przyjemnością polecamy Spółkę „Winda-Warszawa” jako solidnego i wiarygodnego wykonawcę usług konserwacyjnych na dźwigach.


                                                                                                                                                                 Spółdzielnia Mieszkaniowa  "NA SKRAJU"

 

PITRADWAR poleca Winda-Warszawa - rekomendacja opinia o spółce

           PIT-RADWAR S.A współpracuje z firmą Winda-Warszawa Sp. z o.o. od wielu lat w zakresie prowadzenia stałego serwisu 29 urządzeń dźwigowych na terenie zakładu przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie. Niezależnie od prowadzonych usług konserwacji, spółka "Winda-Warszawa" wygrywa nasze postępowania przetargowe na modernizacje i wymiany dźwigów, oferując korzystne warunki współpracy. W ramach konkursu "Dostawa i montaż dwóch dźwigów towarowo osobowych w budynku nr 3" firma w 2015 roku zrealizowała prace w następującym zakresie:

 • wykonanie książki obmiarów i kosztorysów ofertowych do umowy,
 • przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych,
 • ustanowienia kierownika budowy i wykonanie planu BIOZ,
 • zakup i prowadzenie dzienników budowy,
 • współpraca z Zamawiającym w zakresie uzgadniania organizacji prac, m.in. zgłaszanie na odpowiednim dokumencie prac pożarowo niebezpiecznych na pięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem, [...]
 • demontaż i montaż 2 szt. dźwigów towarowo - osobowych o udźwigu 2000 kg,
 • wykonanie prac budowlanych i elektroinstalacyjnych,
 • prowadzenie serwisu gwarancyjnego.

Firmę cechuje profesjonalizm w wykonywaniu wszystkich usług dźwigowych oraz troska o wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych praz z uwzględnieniem szczególnych wymagań Zamawiającego i regulaminów obowiązujących na terenie zakładu PIT-RADWAR S.A..

Polecamy firmę Winda-Warszawa Sp. z o.o. jako solidnego Wykonawcę oraz stabilnego partnera z którym można się związać na wiele lat.


                                                                                                                                                                                                            PIT-RADWAR S.A.

 

Szpital Grochowski - rekomendacja Winda Warszawa

           W oparciu o nabyte doświadczenie możemy stwierdzić, że usługi wykonywane są rzetelnie i terminowo, a ich jakość odpowiada wymaganym standardom europejskim.

Firma jest godna zaufania i polecana innym do realizacji usług w zakresie modernizacji, montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Szpital Grochowski

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzynarodowa poleca firmę Winda-Warszawa - opinia

             Prace wykonano w terminie, zgodnie z normami, dźwig pozytywnie został odebrany przed UDT oraz Komisję Odbioru Robót. Jakość wykonanych prac oceniamy jako dobrą, a teren budowy po zakończeniu remontu doprowadzono do należytego porządku.

Polecamy firmę WINDA - WARSZAWA jako rzetelnego i profesjonalnego Wykonawcę.


                                                                                                                                                   Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIĘDZYNARODOWA"

 

 

opinia o firmie Winda - Warszawa od Spółdzielni Mieszkaniowej Stokłosy

             Przy wykonywanych pracach firma "Winda - Warszawa Sp. z o.o." stosowała nowoczesne technologie, sprzęt oraz sprawdzone materiały własnej produkcji i innych renomowanych producentów. Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

Firma [...] jest godna polecenia jako Wykonawca robót w zakresie remontu, modernizacji i dostawie fabrycznie nowych dźwigów.

                                                                                                                                              Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "STOKŁOSY"

 

 

Spółdzielnia Pod kopcem poleca firmę Winda-Warszawa opinia

               Firma Winda Warszawa Sp. z o.o. [...] w wyniku uzyskania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na "Wymianie dźwigów osobowo-towarowych [...]

Zakres zrealizowanych prac [...] obejmował:

 1. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
 2. Demontaż dźwigów w czynnym obiekcie mieszkalnym.
 3. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz elektroinstalacyjnych.
 4. Montaż nowych energooszczędnych dźwigów wyposażony w zdalny monitoring techniczny  i wizyjny kabin windowych.
 5. Wykonanie prób i odbiorów.
 6. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie 72 miesięcy. [...]

Ponadto, firma od lat 90-tych dla naszej Spółdzielni świadczy usługi konserwacji 23 urządzeń dźwigowych, dokonując jednocześnie w profesjonalny sposób bieżących napraw i remontów. Polecamy Spółkę jako solidnego partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie.


                                                                                                                                            Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "POD KOPCEM"

 

 

SPZOZ w Hajnówce rekomenduje usługi Winda-Warszawa

             Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce potwierdza, że firma Winda-Warszawa Sp. z o.o. [...] w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała [...] prace polegające na wymianie dźwigu szpitalnego 4 przystankowego [...]. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Firma godna jest polecenia innym inwestorom.
 

                                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa poleca firmę Winda-Warszaw opinia o firmie

             Spółka Winda-Warszawa zaproponowała najkorzystniejszą ofertę pod kątem technicznym i finansowym. Dźwigi zostały objęte wieloletnią gwarancją, a usługi konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego świadczone są na wysokim poziomie. Zamontowane urządzenia charakteryzuje stabilna praca i zwiększona funkcjonalność, co pozytywnie jest odbierane przez mieszkańców.

Polecamy Spółkę jako solidnego partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie.


                                                                                                                                              Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "MŁOCINY"

 

DPS Góra Kalwaria poleca usługi Winda - Warszawa

             Firma Winda Warszawa Sp. z o.o. [...] w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na "Remoncie dźwigu szpitalnego w pawilonie nr 5 Domu Pomocy Społecznej w Gorze Kalwarii".

Zakres zrealizowanych prac [...] obejmował:

 1. Wykonanie projektu wymiany dźwigu i uzgodnienie go w UDT
 2. Demontaż istniejącego dźwigu
 3. Dostawa fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego
 4. Montaż nowego dźwigu w istniejącym szybie
 5. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych
 6. Uzyskanie dopuszczenia przez UDT dźwigu do eksploatacji.

Całość robót została wykonana w budynku wpisanym do rejestru zabytków [...].

Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.
 

                                                                                                                                                                Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 

Komenda Policji w Łodzi poleca Winda Warszawa opinia o firmie

             Firma Winda Warszawa Sp. z o.o. [...] w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na "Dostawie, montażu, uruchomieniu i konserwacji wraz z naprawą fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku Komendy [...]. Zawarta umowa obejmuje swoim zakresem prowadzenie przeglądów, konserwacji oraz wymianę części zamiennych [...].

Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.


                                                                                                                                                                        Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 

SM Wyżyny poleca usługi modernizacji wind w budynkach spółdzielni - Winda-Warszawa opinia o firmie

             Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny" zaświadcza, że firma "Winda-Warszawa" Sp. z o.o. ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa wykonuje od 1993 r. stałą konserwację 122 szt. urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach SM "Wyżyny". Dotychczasowa wieloletnia współpraca przebiega bez żadnych zakłóceń. Świadczone przez firmę usługi są wykonywane terminowo i fachowo.

Firmę "Winda-Warszawa" Sp. z o.o. polecamy jako sprawdzonego partnera, potrafiącego sprostać wysokim wymaganiom. Mimo bardzo krótkich terminów realizacji zadań,. firma zmodernizowała 13 dźwigów od 2014 do 2015 roku [...].

                                                                                                                                                                       Spółdzielnia Mieszkaniowa "WYŻYNY"

 

Spółdzielnia w Legionowie poleca firmę Winda-Warszawa - opinia

             Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorkso-Własnościowa w Legionowie poleca Państwu usługi firmy "WINDA-WARSZAWA" Sp. z o. o. [...], z którą współpracujemy od 1999 roku.

Nasze dotychczasowe doświadczenia [...] potwierdzają, że firma "WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o. jest godna polecenia i zaufania,, wszelkie powierzone zadania wykonują profesjonalnie.

W roku 2012 w/w firma zmodernizowała 5 dźwigów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych [...]. Dźwigi pracują bez zastrzeżeń, co bardzo dobrze świadczy o jakości świadczonych usług[...].

Walory i doświadczenie, jakie reprezentuje w/w/ firma upoważniają nas do wydania pozytywnej opinii i polecenia jej jako wiarygodnego i solidnego partnera, o czym jesteśmy przekonani na podstawie dotychczasowej współpracy.

 

                                                                                                                 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorkso-Własnościowa w Legionowie

 

Spółdzielnia Bródno poleca fimę Winda-Warszawa

             Firma "WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o. w pełni uwzględnia potrzeby inwestora. Pracowników firmy charakteryzuje kultura osobista i pełny profesjonalizm w wykonywaniu pracy [...]. Jesteśmy zadowoleni z wykonywanych prac pod względem jakości, jak również terminowości. Prace wykonywane były sprawnie bez uciążliwości dla mieszkańców.

Nasza współpraca z firmą: "WINDA-WARSZAWA" Sp. z o.o. pozwala na stwierdzenie, że jest godna polecenia i zaufania.

                                                                                                                                                                       Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRÓDNO"

 

Polecane artykuły

Dźwigi odporne na wandalizm
- zalecenia ogólne

Jak optycznie powiększyć
kabinę windy?   
 

Metody zarządzania
eksploatacją wielu dźwigów

Dźwigi odporne na wandalizm - zalecenia ogólne | Poradnik Winda-Warszawa Jak optycznie powiększyć kabinę windy? | Poradnik Winda-Warszawa Metody zarządzania eksploatacja wielu dźwigów | Poradnik Winda-Warszawa
Złóż zapytanie