Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Modernizacja i wymiana

MODERNIZACJA I WYMIANA

O modernizacji

Modernizacja windy to dostosowanie wszystkich parametrów technicznych do współczesnych wymogów. Starsze urządzenia częściej ulegają awariom, a ich modernizacja redukuje koszty napraw i eksploatacji do niezbędnego minimum oraz zapewnia adaptację windy do istniejących warunków. Przeprowadziliśmy już wiele modernizacji dźwigów. Zobacz, jak wyglądają nasze przykładowe realizacje. Usługi modernizacyjne wykonywane są w czynnych obiektach budowlanych i wymagają organizacji prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Każdy projekt modernizacji windy rozpatrywany jest indywidualnie w oparciu o wizję lokalną.

 

10 zasad bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ludzi zostało bardzo wyeksponowane w krajach Unii Europejskiej o czym świadczą wydane  przez Komisję Europejską „Zalecenia 95/216/WE” dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa istniejących dźwigów:

 1. Zainstalować drzwi w kabinach i wskaźniki pięter.

 2. Kontrolować i wymieniać liny nośne.

 3. Zmodyfikować zatrzymywanie się kabiny.

 4. Dostosować elementy sterowania dla osób niepełnosprawnych.

 5. Wyposażyć automatyczne drzwi w czujniki wykrywające obecność ludzi.

 6. Wyposażyć dźwigi o prędkości powyżej 0,6m/s w chwytacze z opóźnieniem.

 7. Zmodyfikować system alarmowy w celu zapewnienia łączności z ekipami konserwacyjnymi lub ratowniczymi.

 8. Wyeliminować azbest z układów hamulcowych.

 9. Zainstalować urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę.

 10. Wyposażyć kabiny w awaryjne oświetlenie, zasilane z niezależnego źródła.

 

Cechy użytkowe współczesnej windy

Rekomendowane cechy współczesnych dźwigów osobowych instalowanych w budynkach mieszkalnych: bezpieczne, energooszczędne, funkcjonalne, nowoczesne, wytrzymałe, ekonomiczne. Oferowane przez nas dźwigi spełniają wszystkie kryteria dotyczące eksploatacji. Posiadają też wszystkie niezbędne cechy użytkowe, jakie powinna posiadać współczesna winda:

Napęd bezreduktorowy

 • zapewniający energooszczędność i cichą pracę bez wibracji, a także łagodny start, zatrzymywanie oraz poziomowanie na przystankach z dokładnością +/- 2mm;

Drzwi automatyczne

 • drzwi szybowe oraz kabinowe z płynnym napędem i kurtyną świetlną;

Aparatura sterowa

 • sterownik mikroprocesorowy SD-4 produkcji krajowej, wyposażoną w wiele funkcji specjalnych np. awaryjny zjazd na poziom przystanku po zaniku napięcia;

Automatyczne połączenie kabiny

 • z ekipami konserwacyjnymi w przypadkach utknięcia kabiny między przystankami; zdalne monitorowanie i diagnozowanie aparatury sterowej; rejestrowanie awarii i zdarzeń.

 

 

  Optymalny zakres modernizacji windy

  Po uwzględnieniu wszystkich istniejących warunków budowlanych i środowiskowych rekomendujemy, aby dźwig po modernizacji był wyposażony w:

  • Zespół napędowy bezreduktorowy z płynną regulacją obrotów za pomocą falownika,

  • Kabinę metalową malowaną proszkowo lub wykładaną blachą nierdzewną albo laminatem twardym o wymiarach umożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym i wyposażoną w drzwi automatyczne z napędem mechanicznym oraz kurtynę świetlną zapobiegającą wandalizmowi i ściskaniu pasażerów,

  • Drzwi szybowe automatyczne malowane proszkowo lub obłożone blachą nierdzewną,

  • Aparaturę sterową wyposażoną w sterownik mikroprocesorowy i falownik renomowanych firm (np. japońskich) dostępne bez ograniczeń w wolnym obrocie towarowym oraz pozbawione jakichkolwiek kodów dostępu,

  • Ramę kabinową wyposażoną w aparat chwytny działający z opóźnieniem w obu kierunkach "góra-dół".

   

  Opracowując dokumentację do modernizacji dźwigu, uwzględniamy:

  - optymalne wykorzystanie przestrzeni szybu i maszynowni jak np.:zwiększenie powierzchni kabiny poprzez przeniesienie prowadnic ze ściany tylnej na boczną,

  - wykorzystanie pomieszczenia maszynowni na dodatkowy przystanek,

  - zlikwidowanie maszynowni górnej i wykorzystanie odzyskanego pomieszczenia,

  - wykorzystanie pomieszczeń po komorach zsypowych na maszynownie boczne,

  - maksymalne dostosowanie dźwigu do korzystania przez osoby niepełnosprawne,

  - wyposażanie dźwigu w urządzenia estetyczne i wysokiej klasy (wg. indywidualnych upodobań klientów),

  - minimalizację kosztów modernizacji poprzez wykorzystywanie urządzeń nadających się do dalszej eksploatacji, bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo, jakość i niezawodność pracy dźwigu np.: obciążniki przeciwwagi, prowadnice, posadowienia zespołów napędowych itp.

   

  Realizacja planu udoskonalenia produktów - dźwigi i podzespoły

  W związku z otrzymanym dofinansowanie w ramach RPO WM Działanie 3.3 Innowacje w MŚP – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, oznajmiamy, że oferowane przez nas nowe dźwigi będą bardziej energooszczędne od dotychczas dostarczanych o ok. 3%. Podobnie wygląda sytuacja ze zmniejszeniem poziomu hałasu (również o ok. 3%).

  Dźwig, który powstał w wyniku przeprowadzonych własnych badań jest nie tylko zgodny z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE, ale także energooszczędny, przyjazny dla osób niepełnosprawnych oraz dla środowiska. Drugi udoskonalony produkt – jakim są podzespoły, również oparty jest na autorskich rozwiązaniach firmy Winda-Warszawa. Połączenie różnych funkcji w jednym urządzeniu pozwoliło na uzyskanie  nowych funkcjonalności.

  • Nowa rama RKDN2 składa się z mniejszej ilości podzespołów, dzięki czemu jej niezawodność wzrosła. Dodatkowo zmniejszyła się masa ramy – np. w wykonaniu III jej masa spadła o 12,7% -z 251kg do 219 kg. Mniejsza masa wyposażenia dźwigu zmniejsza także własne zapotrzebowanie dźwigu na energię w trakcie jazdy, które określa ilość energii, potrzebną na podniesienie masy 1 kg na wysokość 1 m dźwigu.
  • Profile cięgien nośnych umożliwiły zwiększenie szerokości kabiny, przy niezmienionym rozstawie prowadnic:
   przy rozstawie prowadnic kabiny (DBG) wynoszącym 1210 mm szerokość kabiny wynosi:
  1. Dla ramy RKD: 1100 mm (DBG-110)
  2. Dla ramy RKDN2: 1130 mm (DBG-80)
  3. Rzeczywisty zysk szerokości wewnętrznej kabiny wynosi 30mm (co najmniej 20mm)

  Uwaga – w przypadku ram kabinowych bez odciągów (wykonanie I i II) zysk szerokości kabiny można zwiększyć do 50 mm (DBG-60) w stosunku do dźwigów z ramą kabinową RKD. Możliwe zwiększenie kabiny dźwigu bez maszynowni wbudowanej w szyb o wymiarach 1600 mm x 1750 mm z dotychczasowych 1100 mm x 1400 mm na kabinę 1150 mm x 1400 mm. Istnieje możliwość zwiększenia udźwigu z 630 kg lub 8 osób na 675 kg lub 9 osób.

  • Zastosowanie elementów o takim samym wymiarze, niezależnie od wykonania ramy (np. odciągi) ogranicza możliwość popełnienia błędu i obniża koszty przez uniknięcie produkcji niepowtarzalnych detali.
  • Nowa konstrukcja belki górnej i cięgien pionowych zapewnia zmniejszenie wysokości ramy RKDN2. Dzięki mniejszej odległości między dachem kabiny a najwyższymi elementami ramy kabinowej możliwe jest wbudowanie dźwigów w szyby o ograniczonych wymiarach nadszybia.
  • Zastosowanie niezmienionych ceowników belki dolnej zapewnia utrzymanie parametrów wytrzymałościowych ram RKDN2 na tym samym poziomie, co w wypadku ram RKD. Przeprowadzone badania potwierdziły powyższe założenie.
  • Rama RKDN2 jest rozwiązaniem uniwersalnym. Istnieje możliwość zmiany zawieszenia przez dodanie zespołu kół linowych w górnej lub dolnej belce – zależnie od konfiguracji olinowania dźwigu. Poza wykonaniem mocowania dodatkowych podzespołów, żadne inne zmiany nie są wówczas wymagane.
  • Wyposażenie ramy kabinowej RKDN2 może być łatwo modyfikowane – możliwe jest stosowanie np. innych rodzajów chwytaczy, przez zmianę tylko jednego elementu – głowicy belki dolnej.

   

   

  Pliki do pobrania:

  Katalog Winda-warszawa 2016 pdf  Pobierz katalog Winda-Warszawa - wystrój kabin                                       Katalog Winda-Warszawa wykończenie kabin wind osobowych i towarowych 2016 pdf  Pobierz katalog realizacji - zdjęcia

  Katalog Winda-Warszawa kabiny dźwigów                  Katalog realizacji Winda-Warszawa

   

  Polecane artykuły

  Przed zawarciem umowy na
  modernizację windy...

  Jak optycznie powiększyć
  kabinę windy?  

  Racjonalne sposoby
  modernizacji dźwigów

  Przed zawarciem umowy na modernizację windy Koszt wymiany windy | Poradnik Winda-Warszawa Jak optycznie powiększyć kabinę windy? | Poradnik Winda-Warszawa

  Racjonalne sposoby moderniazcji dźwigów elektrycznych | Poradnik Winda-Warszawa

   

  Złóż zapytanie