Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych