Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Referencje

montaż i konserwacja windy w budynku użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

modernizacja wind w budynku użyteczności publicznej

Szpital Praski

modernizacja wind w budynku użyteczności publicznej

Szpital Św. Anny

montaż 3 szt. wind w budynku użyteczności publicznej

Szpital Wolski

montaż dźwigu wraz z przebudową szybu w budynku klasztornym

Klasztor Sióstr Franciszkanek

modernizacja dźwigu w budynku użyteczności publicznej

Szkoła Główna Handlowa

montaż i konserwacja 4 szt. wind w centrum handlowym

Galeria Wyszków

modernizacja dźwigów w budynku użyteczności publicznej

Instytut Psychiatrii i Neurologii

montaż i konserwacja windy w budynku zabytkowym

Polski Holding Nieruchomości S.A.

montaż i konserwacja windy w budynku zabytkowyn

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

montaż i konserwacja dźwigu w budynku użyteczności publicznej

Instytut Maszyn Matematycznych

montaż i konserwacja dźwigu szpitalnego w budynku użyteczności publicznej

NUKLEOMED - niepubliczna lecznica medycyny nuklearnej

Złóż zapytanie