Przejd藕 do tre艣ci
Strefa
Klienta
Telefon
22 643-74-75

Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy...

Na co zwr贸ci膰 uwag臋 przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy?聽 O istotnych czynnikach, kt贸re wp艂ywaj膮 na wyb贸r najkorzystniejszej oferty na postawie przyk艂ad贸w rynkowych.

Modernizacja d藕wig贸w ma na celu przystosowanie danego urz膮dzenia do wsp贸艂czesnych norm bezpiecze艅stwa oraz zoptymalizowanie jego parametr贸w technicznych pod wzgl臋dem u偶yteczno艣ci. Racjonalnie zaplanowana oraz fachowo zrealizowana inwestycja pozwala zaoszcz臋dzi膰 na kosztach eksploatacji oraz zmniejszy膰 zu偶ycie energii elektrycznej. Wa偶ne jest r贸wnie偶 to, aby nowe windy instalowane w budynkach mieszkalnych by艂y dostosowane do potrzeb jak najwi臋kszej grupy potencjalnych odbiorc贸w, np. transport os贸b niepe艂nosprawnych na w贸zkach inwalidzkich.

D藕wig panoramiczny Winda-Warszawa | Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy... Poradnik Winda-Warszawa
Pe艂ny zakres zawiera wszystkie rodzaje prac
konserwacyjnych w ramach miesi臋cznego kosztu


Przed zawarciem umowa na modernizacj臋 windy
zwr贸膰 uwag臋 na:

1. KOSZTY EKSPLOATACJI

We藕 pod uwag臋 op艂at臋 miesi臋czn膮 za konserwacj臋 oraz ustal zakres prac remontowych i czas reakcji na zg艂oszenie.

Nie zapominaj r贸wnie偶 o kosztach dodatkowych, takich jak op艂aty eksploatacyjne, p贸藕niejsze naprawy, kary umowne, urz膮dzenia blokuj膮ce. Aby wydatki nadplanowe nie wzrasta艂y, unikaj rozwi膮za艅 dedykowanych i opatentowanych.

W czasie trwania gwarancji mo偶esz r贸wnie偶 poprosi膰 o list臋 autoryzowanych serwis贸w, czyli wykaz firm konserwacyjnych z twojego rejonu, autoryzowanych przez wykonawc臋 do prowadzenia dzia艂a艅 serwisowych w okresie gwarancji.

Zwr贸膰 tak偶e uwag臋 na dost臋pno艣膰 cz臋艣ci zamiennych. Wykorzystywanie materia艂贸w od lokalnych producent贸w b臋dzie gwarancj膮 niskich cen.

Przeanalizuj ponoszone nak艂ady finansowe r贸wnie偶 po okresie gwarancji


2. ZAKRES PRAC

Zwr贸膰 uwag臋 na:

  • Zgodno艣膰 z przepisami aktualnie obowi膮zuj膮cymi oraz planowanymi zmianami w 2017 roku (przy cz臋艣ciowych modernizacjach).

  • Kompatybilno艣膰 nowych podzespo艂贸w ze starymi oraz dostosowanie do dalszych etap贸w modernizacji (przy cz臋艣ciowych modernizacjach).

Przyk艂ad rynkowy: Dokonano cz臋艣ciowej modernizacji d藕wigu wymieniaj膮c aparatur臋 sterow膮 z osprz臋tem. Po pi臋ciu latach Wsp贸lnota Mieszkaniowa zdecydowa艂a si臋 na wymian臋 pozosta艂ych podzespo艂贸w. Niestety Wykonawca poinformowa艂 o konieczno艣ci wymiany ca艂ego d藕wigu z racji braku kompatybilno艣ci zmodernizowanych podzespo艂贸w z nowymi. W艂a艣ciciel urz膮dzenia zawierzaj膮c firmie dokonuj膮cej modernizacji, straci艂 kilkadziesi膮t tysi臋cy z艂otych.

Dobudowa d藕wigu panoramicznego do budynku | Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy... Poradnik Winda-Warszawa
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽 聽 聽 聽 Popro艣 o ofert臋 na ceny napraw lub wymian tak偶e po okresie gwarancji
  • Kompletno艣膰 prac w艂膮cznie z towarzysz膮cymi pracami remontowo-budowlanymi w szybie, na pi臋trach i maszynowni, wymian膮 zasilania, op艂atami rejestracyjnymi i badaniami UDT.

  • Kompleksowe podej艣cie z ewentualnym monitoringiem wizyjnym, testerami serwisowymi, konsolkami do diagnostyki, modu艂ami do monitoringu technicznego itp.

Przyk艂ad rynkowy: S膮 firmy oferuj膮ce tanie w zakupie d藕wigi lecz drogie w eksploatacji. Nie udost臋pniaj膮 cz臋艣ci zamiennych na wolnym rynku lub wyd艂u偶aj膮 znacz膮co ich czas dostawy. Przy zerwaniu umowy serwisowej zabieraj膮 ze sob膮 testery i uniemo偶liwiaj膮 tym samym napraw臋 powa偶niejszej usterki przez firm臋 zewn臋trzn膮.

PRZECZYTAJ UMOW臉, ZANIM J膭 PODPISZESZ

Odbi贸r d藕wigu | Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy... Poradnik Winda-Warszawa

Wskazane powy偶ej wymagania dostarczenia dokument贸w monterowi i uzale偶nienia od tego terminu realizacji ca艂ego przedsi臋wzi臋cia, s膮 znamionami ma艂o powa偶nego podej艣cia do wsp贸艂pracy. Dodatkowo, zapisy m贸wi膮ce o konieczno艣ci op艂acenia 95% warto艣ci przedmiotu umowy (w przypadkach bli偶ej nieokre艣lonych i do艣膰 enigmatycznie opisanych) na kt贸re Zamawiaj膮cy nie m贸g艂 mie膰 wp艂ywu, sugerujemy usuwa膰.

Wysoko艣ci kar umownych powinny mobilizowa膰 Wykonawc臋 do dzia艂ania i powinny by膰 jasno sprecyzowane 鈥 w prezentowanym przyk艂adzie wysoko艣膰 0,022 nie ma odniesienia procentowego ani walutowego 鈥 jest zatem jedn膮 wielk膮 niewiadom膮 ograniczaj膮c膮 odpowiedzialno艣膰 Wykonawcy do 10% wynagrodzenia.

Umowa na wymian臋 / modernizacj臋 d藕wigu powinna by膰 zrozumia艂a i zabezpiecza膰 interesy obydwu stron. Zawi艂e sformu艂owania i Wykonawcy b臋d膮cy firmami c贸rkami sp贸艂ek komandytowych reprezentowanych przez firmy matki lub inne twory prawnicze, to oznaki pr贸by wykorzystywania swojej wy偶szo艣ci nad Zamawiaj膮cym.

Przyk艂ad rynkowy: Konieczno艣膰 szukania monta偶ysty przed lub w dniu rozpocz臋cia rob贸t monta偶owych w celu przekazania upowa偶nienia. Wykonawca dodatkowo zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia op贸藕nie艅 w realizacji kontraktu, gdy nie uda si臋 znale藕膰 monta偶ysty. Je艣li natomiast dojdzie do problem贸w w odbiorach z przyczyn bli偶ej nieokre艣lonych, to Zamawiaj膮cy musi zap艂aci膰 95% kwoty kontraktu.

聽 聽

| Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy... Poradnik Winda-Warszawa聽聽 | Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy... Poradnik Winda-Warszawa聽聽 | Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy... Poradnik Winda-Warszawa聽聽 | Przed zawarciem umowy na modernizacj臋 windy... Poradnik Winda-Warszawa

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Istotnym elementem w zakresie parametr贸w technicznych jest w艂a艣ciwy dob贸r podzespo艂贸w. Powinny one by膰 dobrane z zapasem, dostosowane do rodzaju budynku oraz 鈥瀔ultury mieszka艅c贸w鈥, aby mog艂y spe艂nia膰 swoje funkcje, unikaj膮c ulegania dewastacjom.

Jednymi z wa偶niejszych kryteri贸w, jakimi nale偶y kierowa膰 si臋 przy wyborze us艂ug modernizacyjnych s膮 funkcjonalno艣膰 oraz nowoczesno艣膰 鈥 powi臋kszone kabiny i drzwi automatyczne, wyra藕ne oznaczenia przycisk贸w, wy艣wietlaczy, dostosowania dla os贸b starszych, niepe艂nosprawnych oraz chorych na klaustrofobi臋.

Aby stwierdzi膰 powtarzalno艣膰 produktu, warto sprawdzi膰 produkcj臋 seryjn膮, potwierdzon膮 list膮 adresow膮 zrealizowanych analogicznych d藕wig贸w.


<<< Poprzedni wpis 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽聽 Nast臋pny wpis >>>

Przed podpisaniem umowy na konserwacj臋 windy - Poradnik Winda-Warszawa

Racjonalne sposoby modernizacji d藕wig贸w

Z艂贸偶 zapytanie