Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Przed zawarciem umowy na modernizację windy...

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy na modernizację windy?  O istotnych czynnikach, które wpływają na wybór najkorzystniejszej oferty na postawie przykładów rynkowych.

Modernizacja dźwigów ma na celu przystosowanie danego urządzenia do współczesnych norm bezpieczeństwa oraz zoptymalizowanie jego parametrów technicznych pod względem użyteczności. Racjonalnie zaplanowana oraz fachowo zrealizowana inwestycja pozwala zaoszczędzić na kosztach eksploatacji oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Ważne jest również to, aby nowe windy instalowane w budynkach mieszkalnych były dostosowane do potrzeb jak największej grupy potencjalnych odbiorców, np. transport osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Dźwig panoramiczny Winda-Warszawa | Przed zawarciem umowy na modernizację windy... Poradnik Winda-Warszawa
Pełny zakres zawiera wszystkie rodzaje prac
konserwacyjnych w ramach miesięcznego kosztu


 

Przed zawarciem umowa na modernizację windy
zwróć uwagę na:

 

1. KOSZTY EKSPLOATACJI

Weź pod uwagę opłatę miesięczną za konserwację oraz ustal zakres prac remontowych i czas reakcji na zgłoszenie.

Nie zapominaj również o kosztach dodatkowych, takich jak opłaty eksploatacyjne, późniejsze naprawy, kary umowne, urządzenia blokujące. Aby wydatki nadplanowe nie wzrastały, unikaj rozwiązań dedykowanych i opatentowanych.

W czasie trwania gwarancji możesz również poprosić o listę autoryzowanych serwisów, czyli wykaz firm konserwacyjnych z twojego rejonu, autoryzowanych przez wykonawcę do prowadzenia działań serwisowych w okresie gwarancji.

Zwróć także uwagę na dostępność części zamiennych. Wykorzystywanie materiałów od lokalnych producentów będzie gwarancją niskich cen.

Przeanalizuj ponoszone nakłady finansowe również po okresie gwarancji


 

2. ZAKRES PRAC

Zwróć uwagę na:

  • Zgodność z przepisami aktualnie obowiązującymi oraz planowanymi zmianami w 2017 roku (przy częściowych modernizacjach).

  • Kompatybilność nowych podzespołów ze starymi oraz dostosowanie do dalszych etapów modernizacji (przy częściowych modernizacjach).

Przykład rynkowy: Dokonano częściowej modernizacji dźwigu wymieniając aparaturę sterową z osprzętem. Po pięciu latach Wspólnota Mieszkaniowa zdecydowała się na wymianę pozostałych podzespołów. Niestety Wykonawca poinformował o konieczności wymiany całego dźwigu z racji braku kompatybilności zmodernizowanych podzespołów z nowymi. Właściciel urządzenia zawierzając firmie dokonującej modernizacji, stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 

Dobudowa dźwigu panoramicznego do budynku | Przed zawarciem umowy na modernizację windy... Poradnik Winda-Warszawa
                                                   Poproś o ofertę na ceny napraw lub wymian także po okresie gwarancji
 
  • Kompletność prac włącznie z towarzyszącymi pracami remontowo-budowlanymi w szybie, na piętrach i maszynowni, wymianą zasilania, opłatami rejestracyjnymi i badaniami UDT.

  • Kompleksowe podejście z ewentualnym monitoringiem wizyjnym, testerami serwisowymi, konsolkami do diagnostyki, modułami do monitoringu technicznego itp.

Przykład rynkowy: Są firmy oferujące tanie w zakupie dźwigi lecz drogie w eksploatacji. Nie udostępniają części zamiennych na wolnym rynku lub wydłużają znacząco ich czas dostawy. Przy zerwaniu umowy serwisowej zabierają ze sobą testery i uniemożliwiają tym samym naprawę poważniejszej usterki przez firmę zewnętrzną.
 

 

PRZECZYTAJ UMOWĘ, ZANIM JĄ PODPISZESZ

 

Odbiór dźwigu | Przed zawarciem umowy na modernizację windy... Poradnik Winda-Warszawa

Wskazane powyżej wymagania dostarczenia dokumentów monterowi i uzależnienia od tego terminu realizacji całego przedsięwzięcia, są znamionami mało poważnego podejścia do współpracy. Dodatkowo, zapisy mówiące o konieczności opłacenia 95% wartości przedmiotu umowy (w przypadkach bliżej nieokreślonych i dość enigmatycznie opisanych) na które Zamawiający nie mógł mieć wpływu, sugerujemy usuwać.

Wysokości kar umownych powinny mobilizować Wykonawcę do działania i powinny być jasno sprecyzowane – w prezentowanym przykładzie wysokość 0,022 nie ma odniesienia procentowego ani walutowego – jest zatem jedną wielką niewiadomą ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy do 10% wynagrodzenia.

Umowa na wymianę / modernizację dźwigu powinna być zrozumiała i zabezpieczać interesy obydwu stron. Zawiłe sformułowania i Wykonawcy będący firmami córkami spółek komandytowych reprezentowanych przez firmy matki lub inne twory prawnicze, to oznaki próby wykorzystywania swojej wyższości nad Zamawiającym.

Przykład rynkowy: Konieczność szukania montażysty przed lub w dniu rozpoczęcia robót montażowych w celu przekazania upoważnienia. Wykonawca dodatkowo zastrzega sobie możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji kontraktu, gdy nie uda się znaleźć montażysty. Jeśli natomiast dojdzie do problemów w odbiorach z przyczyn bliżej nieokreślonych, to Zamawiający musi zapłacić 95% kwoty kontraktu.

 

   

| Przed zawarciem umowy na modernizację windy... Poradnik Winda-Warszawa   | Przed zawarciem umowy na modernizację windy... Poradnik Winda-Warszawa   | Przed zawarciem umowy na modernizację windy... Poradnik Winda-Warszawa   | Przed zawarciem umowy na modernizację windy... Poradnik Winda-Warszawa
 

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Istotnym elementem w zakresie parametrów technicznych jest właściwy dobór podzespołów. Powinny one być dobrane z zapasem, dostosowane do rodzaju budynku oraz „kultury mieszkańców”, aby mogły spełniać swoje funkcje, unikając ulegania dewastacjom.

Jednymi z ważniejszych kryteriów, jakimi należy kierować się przy wyborze usług modernizacyjnych są funkcjonalność oraz nowoczesność – powiększone kabiny i drzwi automatyczne, wyraźne oznaczenia przycisków, wyświetlaczy, dostosowania dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych na klaustrofobię.

Aby stwierdzić powtarzalność produktu, warto sprawdzić produkcję seryjną, potwierdzoną listą adresową zrealizowanych analogicznych dźwigów.

 


<<< Poprzedni wpis                                                                                                                  Następny wpis >>>

Przed podpisaniem umowy na konserwację windy - Poradnik Winda-Warszawa

Racjonalne sposoby modernizacji dźwigów

Złóż zapytanie