Przejd藕 do tre艣ci
Strefa
Klienta
Telefon
22 643-74-75

Projektowanie bez barier. Windy dla niepe艂nosprawnych

Wsp贸艂cze艣nie w Polsce osoby niepe艂nosprawne stanowi膮 liczn膮 i niejednolit膮 grup臋 spo艂ecze艅stwa, kt贸ra w zale偶no艣ci od rodzaju oraz stopnia dysfunkcji (narz膮du ruchu, wzroku, s艂uchu) zmaga si臋 z innymi problemami. Na skutek post臋pu cywilizacyjnego mamy do czynienia z rozpowszechnieniem niepe艂nosprawno艣ci, w tym tak偶e niepe艂nosprawno艣ci zwi膮zanej z procesem starzenia si臋 populacji Europy. Statystyki GUS wykazuj膮, 偶e jeste艣my jednym z szybciej starzej膮cych si臋 spo艂ecze艅stw. Zgodnie z prognozami ekspert贸w deweloperzy i zarz膮dcy nieruchomo艣ci b臋d膮 musieli zwraca膰 wi臋ksz膮 uwag臋 na potrzeby mieszkaniowe senior贸w. Budowanie bez barier to inicjatywa maj膮ca za zadanie wykorzysta膰 potencja艂 gospodarczy, spo艂eczny, a tak偶e kulturalny os贸b w podesz艂ym wieku oraz niepe艂nosprawnych.聽


winda do niepe艂nosprawnych鈥濿 pluralistycznym spo艂ecze艅stwie demokratycznym聽d藕wig niedost臋pny, zw艂aszcza w budynkach u偶yteczno艣ci publicznej, jest objawem dyskryminacji, kt贸ra jest sprzeczna z prawami obywatelskimi jego cz艂onk贸w. Decyzja o wyborze rodzaju d藕wigu, maj膮c na wzgl臋dzie jego dost臋pno艣膰, jest nie tylko decyzj膮 handlow膮, ale r贸wnie偶 decyzj膮 polityczn膮.鈥

norma EN 81-70 鈥 Dost臋pno艣膰 d藕wig贸w dla os贸b, w tym os贸b niepe艂nosprawnych 鈥


Podczas projektowania przestrzeni publicznej czy komercyjnej nale偶y zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na聽konsekwencje - przedstawione w poni偶szej tabeli - wynikaj膮ce z rodzaju oraz stopnia ograniczenia sprawno艣ci. Przystosowanie wind dla os贸b niepe艂nosprawnych polega mi臋dzy innymi na zapewnieniu odpowiedniej wielko艣ci kabiny i drzwi oraz usytuowaniu element贸w sterowych w spos贸b umo偶liwiaj膮cy 艂awy dost臋p do operowania.

聽聽 Rodzaj niepe艂nosprawno艣ci

聽聽聽Konsekwencje

聽聽聽Niepe艂nosprawno艣膰 fizyczna
聽聽 - ograniczona sprawno艣膰 ruchowa

聽聽
聽聽聽 Konieczno艣膰 stosowania:
聽聽聽 w贸zka inwalidzkiego, laski, kul, balkonika, chodzika rehabilitacyjnego.

聽聽聽Niepe艂nosprawno艣膰 zmys艂贸w
聽聽 - upo艣ledzony wzrok / s艂uch / mowa

聽聽 艢lepota (laska, pies-przewodnik), g艂uchota, ograniczona zdolno艣膰 porozumiewania.

聽聽聽Niepe艂nosprawno艣膰 umys艂owa
聽聽 - trudno艣ci w przyswajaniu informacji

聽聽 Ograniczone zrozumienie sygnalizacji.

Zasady budowlane

osoba na w贸zku inwalidzkimW budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi聽przynajmniej jeden d藕wig聽powinien by膰 przystosowany do przewozu os贸b聽chorych na noszach聽i聽niepe艂nosprawnych. Co istotne, w ka偶dym budynku wyposa偶onym w windy s艂u偶膮ce komunikacji og贸lnej, nale偶y zapewni膰聽dojazd do nich z poziomu terenu聽oraz dost臋p za ich pomoc膮 na聽wszystkie pi臋tra budynku.

W przypadku przybudowy d藕wigu do istniej膮cego budynku聽dopuszczalne jest umiejscowienie drzwi przystankowych d藕wigu na poziomie spocznika mi臋dzypi臋trowego, ale pod warunkiem zapewnienia swobodnego dost臋pu do pozosta艂ych聽kondygnacji u偶ytkowych danego obiektu.

Do budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej zaliczaj膮 si臋 zar贸wno budynki opieki spo艂ecznej, jak i budynki us艂ugowe. Zgodnie z 搂 54 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie "budynek u偶yteczno艣ci publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego nieb臋d膮cy budynkiem koszarowym oraz ka偶dy inny budynek maj膮cy najwy偶sz膮 kondygnacj臋 z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt wi臋cej ni偶 50 os贸b, w kt贸rych r贸偶nica poziom贸w posadzek pomi臋dzy pierwsz膮 i najwy偶sz膮 kondygnacj膮 nadziemn膮, niestanowi膮c膮 drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a tak偶e maj膮cy dwie lub wi臋cej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki spo艂ecznej nale偶y wyposa偶y膰 w d藕wig osobowy".

Nowe wytyczne dla m. st. Warszawy

23 pa藕dziernika 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisa艂a zarz膮dzenie w sprawie standard贸w i wytycznych przy projektowaniu przestrzeni publicznej dost臋pnej dla ka偶dego 鈥 bez wzgl臋du na wiek i sprawno艣膰. Wraz z przyj臋ciem Warszawskiego Programem Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych na lata 2010-2020 oraz Konwencj膮 o prawach os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) okre艣lono "Standardy dost臋pno艣ci dla miasta sto艂ecznego Warszawy". Wytyczne maj膮 na celu utworzenie na terenie miasta dost臋pnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem os贸b o ograniczonej mobilno艣ci i percepcji. W Standardach widnieje zapis dotycz膮cy D藕wig贸w osobowych (5.4), w kt贸rym zalaz艂y si臋 mi臋dzy innymi takie wytyczne jak:

  • zalecenie stosowania kabin o minimalnych wymiarach 110 cm x 220 cm [szer. x d艂.] lub 160 cm x 150 cm [szer. x d艂.], zw艂aszcza w lokalizacjach, gdzie z wind mog膮 korzysta膰 rowerzy艣ci lub miejscach o zwi臋kszonych potokach pieszych;
  • zalecenie umieszczania panelu przycisk贸w w kabinie windy po stronie otwierania drzwi i na kontrastowym tle (przyk艂ad: wykonanie anty-klaustrofobiczne);
  • zalecenie wyposa偶enia d藕wig贸w osobowych w rozk艂adane siedzisko wewn膮trz kabiny;
  • wym贸g stosowania kontrast贸w kolorystycznych pozwalaj膮cych na wyr贸偶nienie drzwi kabiny - je艣li natomiast nie kontrastuj膮 ze 艣cian膮, konieczne jest zastosowanie rozwi膮za艅 umo偶liwiaj膮cych wyodr臋bnienie ich z t艂a:
    - obramowanie framugi kontrastowym pasem lub
    - umieszczenie przynajmniej dw贸ch kontrastowych pas贸w na drzwiach (na wysoko艣ci 130-140 cm oraz 90-100 cm).

Zarz膮dzenie nak艂ada obowi膮zek stosowania Standard贸w zawartych w za艂膮czniku nr 1, za艣 Wytyczne (za艂膮czniki 1, 2 i 3) stanowi膮 zalecenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si臋 uzyskanie parametr贸w najbardziej zbli偶onych do standard贸w.

Winda dostosowana do powozu w贸zk贸w inwalidzkich

Mokpol - Winda Warszawa
realizacja Winda Warszawa - Mokpol
Winda Warszawa w Mokpol

Winda s艂u偶膮ca komunikacji og贸lnej zapewnia dost臋p do wszystkich kondygnacji u偶ytkowych
- Centrum Handlowe Targowa, Warszawa

(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

Wymiary kabiny i drzwi

chodzik rehabilitacyjnyWymogi dost臋pno艣ci d藕wig贸w dla ludzi korzystaj膮cych z聽w贸zk贸w inwalidzkich聽lub innych sprz臋t贸w u艂atwiaj膮cych poruszanie si臋 zosta艂y 艣ci艣le okre艣lone w 鈥濺ozporz膮dzeniu w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie鈥, zgodnie z kt贸rym聽minimalne wymiary kabiny to聽1100x1400mm.

w贸zek inwalidzkiDla d藕wigu k膮towego, posiadaj膮cego dwa wej艣cia do kabiny usytuowane pod k膮tem 90掳, minimalne wymiary kabiny, kt贸re umo偶liwiaj膮聽swobodne manewrowanie w贸zkiem聽wynosz膮 1400x1400mm. Dobrym wyznacznikiem s膮 r贸wnie偶 wymagania normy PN EN 81-70 鈥濪ost臋pno艣膰 d藕wig贸w dla os贸b, w tym os贸b niepe艂nosprawnych鈥.

kuleD藕wigi dla niepe艂nosprawnych wyposa偶a si臋 w聽drzwi automatyczne przesuwne, kt贸rych optymalna szeroko艣膰聽900mm聽(minimalna - 800mm zgodnie z PN EN 81-70)聽udost臋pnia swobodne przemieszczanie si臋 w贸zkiem inwalidzkim lub dzieci臋cym.

W przypadku, gdy istniej膮 warunki do optymalizacji wielko艣ci pod艂ogi kabiny, a inwestor nie korzysta z takich聽mo偶liwo艣ci to osoba niepe艂nosprawna mo偶e dochodzi膰 na drodze s膮dowej do powi臋kszenia powierzchni pod艂ogi, co w praktyce oznacza wymian臋 ca艂ej kabiny i zwi膮zane z tym przedsi臋wzi臋ciem dodatkowe koszty.

Osi膮gni臋cie zalecanych wymiar贸w kabin w d藕wigach modernizowanych uwarunkowane jest wielko艣ci膮 szyb贸w, kt贸re maj膮 znormalizowane wymiary. Najbardziej rozpowszechnione w Polsce szyby (budownictwo z wielkiej p艂yty) posiadaj膮 wymiary: 1400x1700mm. Po zamontowaniu drzwi automatycznych, bardzo trudno jest uzyska膰 w takich szybach odpowiednie wymiary kabiny. Dost臋pnym rozwi膮zaniem tego problemu, testowanym z powodzeniem w tysi膮cach budynk贸w od przesz艂o kilkunastu lat jest聽przeniesienie przeciwwagi na 艣cian臋 boczn膮聽i uzyskanie kabiny o wymiarach maksymalnie zbli偶onych do 1100x1400mm [Rysunek聽1]. Rozwi膮zanie takie zagwarantuje wjazd do kabiny w贸zk贸w niepe艂nosprawnych typu 1 (w贸zki r臋czne oraz elektryczne klasy A wg. EN 12183/4).

Wp艂yw usytuowania przeciwwagi na wielko艣c kabiny d藕wigu Winda-Warszawa

Rys. 1. Wp艂yw usytuowania przeciwwagi na wielko艣膰 kabiny [mm]

Przestrze艅 manewrowa przed wind膮

Zgodnie z prawem budowlanym minimalna聽wolna powierzchnia przed wej艣ciem do windy, zapewniaj膮ca swobod臋聽zmanewrowania w贸zkiem, wynosi聽1,6m odleg艂o艣ci聽i zawiera si臋 mi臋dzy drzwiami przystankowymi, a przeciwleg艂膮 艣cian膮. Warto zaznaczy膰, 偶e wym贸g ten jest jedynie wskaz贸wk膮 przy dobudowie d藕wigu lub nowo projektowanych obiektach.

Przestrze艅 korytarza wraz z doj艣ciem do windy w Narodowej Galerii Sztuki "Zach臋ta' w Warszawie

Zach臋ta Narodowa Galeria Sztuki
Zach臋ta Narodowa Galeria Sztuki - realizacja Winda Warszawa
Zach臋ta - realizacja Winda Warszawa

Przestrze艅 korytarza przed wej艣ciem聽do windy umo偶liwia wykonanie niezb臋dnych manewr贸w w贸zkiem inwalidzkim聽
- Narodowa Galeria Sztuki "Zach臋ta" w Warszawie

(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

Przyciski i sygnalizacja przystankowa

nies艂ysz膮cySygnalizacja optyczna i d藕wi臋kowa聽powinna umo偶liwia膰 艂atw膮 identyfikacj臋聽d藕wigu, zar贸wno osobom nies艂ysz膮cym, jak i niewidomym. W zwi膮zku z czym, zaleca si臋 aby, wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszy艂 r贸wnorz臋dny聽komunikat g艂osowy聽informuj膮cy o po艂o偶eniu kabiny oraz聽otwieraniu聽i zamykaniu聽drzwi.

Niskoros艂o艣膰Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pi臋ter oraz kaseta wezwa艅 powinny by膰聽umieszczonew zasi臋gu r臋ki聽osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 ruchow膮, czy te偶 osoby o niskim wzro艣cie (niedob贸r wzrostu/kar艂owato艣膰). Optymalna wysoko艣膰 element贸w sterowych mie艣ci si臋 w granicach聽0,9-1,1 m odleg艂o艣ci od pod艂ogi.

SeniorPonadto, zaleca si臋, aby聽barwa i jaskrawo艣膰 drzwi przystankowych聽kontrastowa艂y z wyko艅czeniem otaczaj膮cych je 艣cian w celu u艂atwienia zlokalizowania wej艣cia do windy przez osoby niedowidz膮ce / senior贸w. R贸wnie wa偶ne jest, aby stosowane oznaczenia mia艂y聽barwy rozpoznawalne聽przez osoby cierpi膮ce na deuteranopi臋 (daltonizm).

Przestrze艅 korytarza wraz z doj艣ciem do windy w Narodowej Galerii Sztuki "Zach臋ta' w Warszawie

ul. Potocka Warszawa
realizacja standard Winda Warszawa - ul. Potocka
wykonanie standard - realizacja Winda Warszawa ul. Potocka

Prawid艂owe oznaczenia przycisk贸w dla os贸b niewidomych聽oraz por臋cz zamocowana聽
na 艣cianie bocznej d藕wigu - Sp贸艂dzielnia Potocka

(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

Znaki wyczuwalne dotykiem, alfabet Braille'a

Przyciski

niewidomiPrzyciski w windach powinny by膰 dobrze widoczne, kontrastowe, o聽minimalnej 艣rednicy 20 mm. Rekomenduje si臋, aby przyciski element贸w sterowniczych wystawa艂y kilka milimetr贸w ze 艣ciany kabiny. W d藕wigach spe艂niaj膮cych wsp贸艂czesne standardy przyj臋cie wezwania sygnalizowane jest聽pod艣wietleniem obw贸dki przycisku.

nieCo istotne, przystanek wyj艣cia z budynku nale偶y wyr贸偶ni膰聽podk艂adk膮 koloru zielonego, wystaj膮c膮 ponad inne przyciski. Takie oznaczenie w razie potrzeby u艂atwi osobom niepe艂nosprawnym ewakuacj臋 z budynku. R贸wnie wa偶ne jest, aby d藕wig posiada艂聽instrukcj臋 post臋powania w razie awarii d藕wigu, kt贸ra umo偶liwia odczytanie tekstu tak偶e聽osobom niewidomym.

niewidomiZaleca si臋, aby przyciski z numerami pi臋ter by艂y wypuk艂e -聽otoczone k贸艂kiem聽i dodatkowo oznaczone聽alfabetem Braille鈥檃. Nie tylko uk艂ad punkt贸w jest istotny, ale te偶 ich kszta艂t i odst臋py mi臋dzy nimi, by napis by艂 czytelny i zrozumia艂y dla os贸b niewidomych oraz niedowidz膮cych.

Oznaczenia i skr贸ty stosowane w d藕wigach wyprodukowanych za granic膮 mog膮 by膰 nie zrozumia艂e w j臋zyku polskim. Ponadto, coraz powszechniej stosowane rozwi膮zania w postaci paneli dotykowych r贸wnie偶聽uniemo偶liwiaj膮聽osobom niewidomym samodzieln膮 obs艂ug臋 windy.

Winda ze 艣wietlikami - wykonanie anty-klaustrofobiczne Winda Warszawa

Winda osobowa z szyb膮 kabina malowana proszkowo Standard+ realizacja Winda-Warszawa
Winda osobowa z szyb膮 kabina malowana proszkowo Standard+ realizacja Winda-Warszawa
Winda osobowa kabina malowana proszkowo Standard+ realizacja Winda-Warszawa

Szybka w drzwiach automatycznych (wykonanie anty-klaustrofobiczne),
wyr贸偶niony przycisk wyj艣cia z budynku u艂atwiaj膮cy ewakuacj臋 - os. Wrzeciono, Warszawa
(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

Wyposa偶enie kabiny

Drzwi windy nale偶y wyposa偶y膰 w聽system otwieraj膮cy聽je, je偶eli jakikolwiek przedmiot lub osoba przeszkodz膮 w ich zamkni臋ciu. W takiej sytuacjikurtyna 艣wietlna zapobiega kontaktowi fizycznemu z przedmiotem lub osob膮 i聽zabezpiecza u偶ytkownika聽przed 艣ci艣ni臋ciem聽przez zamykaj膮ce si臋 skrzyd艂o drzwi.

Uk艂ad sterowania powinien umo偶liwia膰聽regulacj臋 czasu zw艂oki聽zamykania drzwi, poniewa偶 zbyt szybkie ich zamkni臋cie ogranicza dost臋pno艣膰 d藕wigu osobom poruszaj膮cym si臋 przy pomocy w贸zk贸w inwalidzkich, balkonik贸w, czy chodzik贸w rehabilitacyjnych. Co wi臋cej, zaleca si臋 instalacj臋 艣rodk贸w do zmniejszania tego czasu, umieszczaj膮c w kabinie聽przycisk zamykania drzwi.

Na co najmniej jednej 艣cianie bocznej windy powinna by膰 zainstalowana聽por臋cz聽poprowadzona聽na wysoko艣ci 900 mm聽od pod艂ogi.

Wyposa偶enie d藕wigu w聽lustro na 艣cianie tylnej聽umo偶liwia u偶ytkownikowi聽poruszaj膮cemu si臋 na w贸zku inwalidzkim obserwowanie przeszk贸d znajduj膮cych si臋 za nim, np. podczas wyje偶d偶ania ty艂em z kabiny. Samo pokrycie pod艂ogi powinno zapobiega膰 upadkom i po艣lizgni臋ciom 鈥 zaleca si臋聽wyk艂adziny antypo艣lizgowe.

Optymalne聽nat臋偶enie o艣wietlenia聽wewn膮trz kabiny mie艣ci si臋 w zakresie聽150-200 lx聽i ma barw臋 najbardziej zbli偶on膮 do聽艣wiat艂a naturalnego, dzi臋ki czemu nie wywo艂uje zm臋czenia oczu.

艢wiat艂o powinno r贸wnomiernie rozprasza膰 si臋 po wn臋trzu, dlatego nie zaleca si臋 stosowania reflektor贸w punktowych jako g艂贸wnego 藕r贸d艂a 艣wiat艂a. Wskazane jest, aby 艣ciany wewn臋trzne kabiny mia艂y wyko艅czenie聽matowe i nieodbijaj膮ce, kt贸re nie b臋dzie pot臋gowa膰 efektu ol艣nienia (tzw. plamy聽艣wiat艂a).

Winda dla os贸b niepe艂nosprawnych

Zwi膮zek Inwalid贸w Wojennych RP - Winda Warszawa
Zwi膮zek inwalid贸w Wojennych RP ul. Foksal - realizacja Winda Warszawa
Winda Warszawa Zwiazek Inwalid贸w wojennych RP - winda

D藕wig w duszy klatki schodowej z powi臋kszon膮 kabin膮 i wej艣ciem pod k膮tem聽90
- Zwi膮zek Inwalid贸w Wojennych RP
(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

PRZED wymian膮:

Kabina z ram膮 kabinow膮 standardow膮
Powierzchnia:聽1,415 m2
Ud藕wig nominalny:聽525 kg
Ilo艣膰 os贸b:聽7

PO wymianie:

Kabina z ram膮 kabinow膮 plecakow膮
Powierzchnia:聽1,54 m2
Ud藕wig nominalny:聽630 kg
Ilo艣膰 os贸b:聽8

Kabina z ram膮 kabinow膮 plecakow膮 | Winda-Warszawa


<<< Poprzedni wpis聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 聽聽

D藕wig szpitalny

Z艂贸偶 zapytanie