Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Przed zawarciem umowy na konserwację windy...

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy na konserwację windy? O tym z jakimi szczegółami warto jest się zaznajomić, by świadomie podjąć racjonalną i najkorzystniejszą decyzję. Warunki tej umowy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań oraz poddać dokładnej analizie, aby uniknąć późniejszego niezadowolenia czy nieporozumień. W niniejszym poradniku zawarto przykłady rynkowe.

 

Konserwacja dźwigów ma na celu zmniejszenie zużycia się poszczególnych elementów oraz zapewnienie sprawnej pracy urządzeń dźwigowych, wydłużając tym samym okres bezpiecznego użytkowania. Serwis obejmuje kontrolę parametrów wszystkich urządzeń i ich funkcji, regulację lub wymianę zużytych części, a także czyszczenia i zabezpieczanie przed korozją.

 

Pełny zakres zawiera wszystkie rodzaje prac konserwacyjnych w ramach miesięcznego kosztu konserwacji windy

 

Naprawa i serwis wind Winda-Warszawa
 
a
 
Maszynownia dźwigu Winda Warszawa
 

Pełny zakres zawiera wszystkie rodzaje prac konserwacyjnych w ramach miesięcznego kosztu
Kliknij zdjęcie, aby powiększyć.

 

1. KOSZT STAŁEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ

Koszt stałej miesięcznej obsługi serwisowej zależy od kilku ważnych czynników. Decydujący wpływ na cenę usług ma rodzaj oraz zakres wykonywanych prac remontowych.

 

  • Częściowy zakres - obejmuje dodatkowo płatne nieuzasadnione przyjazdy na wezwania. Opłaty obsługi i abonamentu systemów powiadamiania ekip ratowniczych przenoszone są na klienta. Dodatkowo koszty konserwacji nie uwzględniają wymienianych materiałów eksploatacyjnych.

  • Pełny zakres - zawiera wszystkie rodzaje prac konserwacyjnych w ramach miesięcznego kosztu konserwacji (między innymi usługi pogotowania dźwigowego w przypadku uwięzienia pasażerów w windzie, wymianę żarówek i świetlówek w kabinie, regulację zamków bezpieczeństwa, wymianę klocków hamulcowych itp.) za wyjątkiem napraw dodatkowych, wynikających z eksploatacji bądź dewastacji urządzenia.

  • Prewencyjny zakres - j.w. włącznie z występującymi naprawami dodatkowymi (bez dewastacji). Słowo "prewencyjnie" niekiedy jest mocno nadużywane, ponieważ nie oznacza wymiany podzespołu z wyprzedzeniem, lecz dopiero po wystąpieniu awarii.

 

UWAGA
UWAGA!
Umowy czasowe lub obarczone wysokim wskaźnikiem wzrostu

 

 

Kolejnym istotnym czynnikiem, od którego zależy stawka miesięcznej obsługi serwisowej jest czas reakcji na zgłoszenie awarii lub zatrzymania windy wraz z pasażerami.

PRZYKŁADOWA TABELA CZASÓW REAKCJI

Czas reakcji

Godziny napraw

Dni napraw

Czas reakcji
przy awarii

Czas reakcji w przypadku
osoby uwięzionej w kabinie

podstawowy

do godz.
16:00

często tylko
w dni robocze

ok. 2-3 godz.

ok. 1 godz. lub "niezwłocznie"

optymalny

do godzin
ciszy nocnej

7 dni w
tygodniu

do 2 godz.

do 30 min

całodobowy

24 h

7 dni w
tygodniu

bardzo
szybko

często konserwator dyżurujący
zlokalizowany w pobliżu lub
bezpośrednio na obiekcie

 

Z powyższego wynika, że sam koszt miesięcznej konserwacji może być porównywalny wśród Wykonawców, lecz już zakres świadczonych usług zupełnie inny.

 

Przykład rynkowy

Zawarto umowę w wariancie podstawowym, dającą oszczędność 20 zł miesięcznie. Zgłoszono awarię dźwigu w piątek o godzinie 18:00. Przez cały weekend winda była wyłączona z eksploatacji, a do analizy zgłoszenia przystąpiono dopiero w poniedziałek. Czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji wynosił ponad 60 godzin co dopuszczała umowa.

 

Winda z podświetlanym logo Urząd Dozoru Technicznego na suficie

 

UDT - Winda Warszawa
 
Winda Warszawa w UDT
 
UDT - realizacja Winda Warszawa
 

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty warto poprosić o cennik na ewentualne naprawy
oraz wymiany po okresie gwarancji

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć.

 

2. KOSZTY DODATKOWE

  • Eksploatacyjne - należy zwrócić uwagę czy materiały eksploatacyjne np. wkładki suwaków, oleje i smary, żarówki, akumulatory, okładziny hamulców itp. są bezpłatne.

Poproś Wykonawcę o wykaz dostarczanych części eksploatacyjnych lub ich średnioroczny koszt

  • Naprawy - pogwarancyjne i dewastacyjne np. koszt płyty sterowej/sterownika, falownika, przycisków, napędów drzwiowych, lin/pasów nośnych itp.

Poproś o ofertę na ceny napraw / wymian powyższych podzespołów także po okresie gwarancji

  • Kary umowne i dodatki - za zerwanie umowy terminowej, nieuzasadnione przyjazdy, przygotowania do corocznych przeglądów, koszty pomiarów elektrycznych.

Omijaj umowy terminowe lub obarczone opłatami dodatkowymi

  • Blokady - czy wszelkie dodatkowe terminale, testery, systemy kontroli itp. są wypożyczane lub dzierżawione.

Przy zakupie żądaj oprogramowania i narzędzi serwisowych na własność

 

Przykład rynkowy

Zawarta została umowa konserwacyjna czasowa na 5 lat w promocji za „złotówkę” przez pierwszych 12 miesięcy. W międzyczasie wystąpiła konieczność wymiany podzespołów bezpieczeństwa. Firma serwisowa wykorzystując swoją przewagę nad klientem, przedstawiła koszt wykonania tej usługi kilkukrotnie przewyższający ceny średnio rynkowe. Umowa serwisowa dawała wyłączność konserwatorowi do naprawy dźwigu, a za jej zerwanie lub złamanie warunków, Właściciel urządzenia narażony był na znaczne kary. Dodatkowo, zbliżający się termin corocznego badania UDT potęgował presję szybkiego wykonania naprawy. W efekcie Wspólnota Mieszkaniowa była stratna kilkanaście tysięcy złotych pomimo niskiej stawki konserwacyjnej zaoferowanej przy zwarciu umowy czasowej. Powyższy proceder został powtórzony kilkukrotnie w ramach trwania "współpracy".

 

Konserwacja dźwigów Winda-Warszawa Dyspozytornia i pogotowie dźwigowe 24h | Przed zawarciem umowy na konserwację windy... Poradnik Winda-Warszawa

 

Dyspozytornia - Całodobowe pogotowie dźwigowe Winda-Warszawa
 
Pogotowie dźwigowe całodobowe Winda Warszawa | siedziba Piseczeno
 
Magazyn Winda Warszawa | oddział Piaseczno
 

Dyspozytornia 24h umożliwiająca przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wraz z ich archiwizacją
(nagrywanie rozmów) to dodatkowy atut

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć.

 

3. ZAPLECZE TECHNICZNE

Szybki czas reakcji w razie zatrzymania się kabiny windy między piętrami oraz natychmiastową eliminację usterki zapewni bliskość ekspozytury konserwacyjnej.

Natomiast dobrze wyposażony magazyn oraz warsztat remontowy zagwarantują szybkie usunięcie awarii oraz wykonanie racjonalnej naprawy (zamiast wymiany całych modułów na nowe).

Dodatkowym atutem może być dyspozytornia 24h, która umożliwia przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wraz z ich archiwizacją (nagrywanie rozmów) oraz dział kontroli jakości, sprawujący niezależny nadzór nad pracownikami działu konserwacji.

Warto wziąć także pod uwagę czy firma, która będzie odpowiedzialna za konserwację ma do dyspozycji odpowiednie środki transportu, gdyż dobrze wyposażony w części zamienne oraz narzędzia samochód, skróci czas naprawy do minimum.

 

Przykład rynkowy

Doszło do uszkodzenia falownika. Producent urządzenia przedstawił ofertę na jego wymianę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Nasza firma dokonała naprawy urządzenia za 4-krotnie mniejszą stawkę, potwierdzając jednocześnie prowadzenie polityki niskich kosztów eksploatacji. Nie zawsze trzeba wymieniać całe moduły lub podzespoły – dobra firma dźwigowa dysponująca odpowiednim doświadczeniem i zapleczem warsztatowym, dokona naprawy urządzenia oraz udzieli gwarancji na wykonaną usługę.

 

Cena miesięcznej konserwacji zależy od zakresu prac oraz czasu reakcji na zgłoszenie awarii dźwigu | Przed zawarciem umowy na konserwację windy... Poradnik Winda-Warszawa

 

ATM SA
 
Winda Warszawa w ATM SA realizcja
 
ATM SA - realizacja Winda Warszawa
 

W praktyce dobrym rozwiązaniem jest zrobienie rozeznania wśród innych klientów potencjalnego Wykonawcy - należy bazować tylko na wiarygodnych rekomendacjach
Kliknij zdjęcie, aby powiększyć.

 

3. INFORMACJE O FIRMIE

Warto prześledzić podstawowe informacje o firmie: jaka jest ilość obsługiwanych dźwigów i zatrudnianych pracowników (nie więcej niż 100 urządzeń na parę konserwatorów), jakiego używają oni sprzętu (samochody serwisowe oraz system nadzoru i ewidencji dźwigów online – możliwość weryfikacji stanu technicznego dźwigów i zarejestrowanych zgłoszeń w czasie rzeczywistym). Równie cenne mogą okazać się informacje ogólne takie jak historia, początek działalności, dane finansowe, a przede wszystkim wiarygodne opinie innych klientów.
 

 

Masz dodatkowe pytania?

Zapraszamy do kontaktu z Działem konserwacji.

 

tel. 22 644-61-10
konserwacja@winda.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

<<< Poprzedni wpis                                                                                                                  Następny wpis >>>

z

Przed podpisaniem umowy na modernizację windy - Poradnik Winda Warszawa

Złóż zapytanie