Przejd藕 do tre艣ci
Strefa
Klienta
Telefon
22 643-74-75

D藕wigi szpitalne - rozwiazania dla nowoczesnych plac贸wek

Windy szpitalne stanowi膮 specyficzn膮 grup臋 d藕wig贸w przystosowanych do pracy w warunkach szpitalnych. Jedn膮 z podstawowych funkcji w臋z艂a komunikacji pionowej, w kt贸rego sk艂ad wchodzi klatka schodowa wraz z zespo艂em d藕wig贸w osobowych dost臋pnych ze wsp贸lnego holu, jest zapewnienie 艂atwej (mo偶liwie bezpo艣redniej) komunikacji pomi臋dzy poszczeg贸lnymi odcinkami oraz z oddzia艂em pomocy dora藕nej. D藕wigi szpitalne to wyspecjalizowane urz膮dzenia, kt贸re pozwalaj膮 na przew贸z os贸b maj膮cych cz臋sto problemy z poruszaniem si臋, a ponadto s膮 dostosowane do transportu oddzia艂owych 艂贸偶ek szpitalnych, w贸zk贸w inwalidzkich i innych sprz臋t贸w umo偶liwiaj膮cych funkcjonowanie danej plac贸wki.

Jeszcze do niedawna, aby d藕wig zosta艂 zainstalowany w budynku szpitalnym, jego producent musia艂 posiada膰 dedykowane uprawnienia po艣wiadczone stosownym certyfikatem. Kwesti臋 przepis贸w regulowa艂y odr臋bne wytyczne i akty normatywne, takie jak DT-DE-91/WP-1 - 鈥濪藕wigi osobowe i szpitalne鈥 (Warunki techniczne dozoru technicznego) oraz PN-91/M-45361 - 鈥濪藕wigi szpitalne elektryczne鈥 (Polska Norma). Dotkliwy brak regulacji prawnych w tym obszarze mo偶e skutkowa膰 instalacj膮 urz膮dze艅, kt贸re nie spe艂niaj膮 obecnie przyj臋tych norm.

Oferowane przez nasz膮 firm臋 d藕wigi szpitalne nale偶膮 do najnowocze艣niejszych rozwi膮za艅 na rynku europejskim. Ponadto, lata styczno艣ci z wyzwaniami logistycznymi i technicznymi podczas pracy z d藕wigami, umo偶liwi艂y doskona艂e poznanie specyfiki tego rynku w warunkach polskich. Monta偶 windy w szpitalu poprzedzony jest dok艂adn膮 analiz膮 potrzeb plac贸wki oraz wizj膮 lokaln膮. W oparciu o zebrane informacje oraz szczeg贸艂owe dane techniczne, nasz zesp贸艂 projektowy przedstawia rozwi膮zania dedykowane indywidualnym oczekiwaniom klienta. Kolejny etap stanowi produkcja d藕wig贸w szpitalnych, a nast臋pnie dostarczenie i monta偶 urz膮dze艅 w miejscu docelowym. Ostatni膮 cz臋艣ci膮 wsp贸艂pracy z klientem jest badanie poprawnego dzia艂ania zamontowanej instalacji.

a
s
wnda szpitalna - realizacja Winda Warszawa - ul. Nieklanska
winda szpitalna ul. Nieklanska - Winda Warszawa

D藕wigi szpitalne EkoWinda [MED] w Szpitalu Dzieci臋cym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

D殴WIGI SZPITALNE - zalecenia og贸lne

Wielko艣膰 kabiny / ud藕wig

Budynek szpitala posiadaj膮cy wi臋cej ni偶 jedn膮 kondygnacj臋 powinien by膰 wyposa偶ony w d藕wigi, umo偶liwiaj膮ce transport chorych na w贸zkach oraz 艂贸偶kach szpitalnych, o liczbie zale偶nej od liczby pacjent贸w i liczby kondygnacji. Firmy d藕wigowe wyspecjalizowane w produkcji d藕wig贸w szpitalnych zwracaj膮 szczeg贸ln膮 uwag臋 na maksymalne wykorzystanie przestrzeni w szybie d藕wigowym. Ud藕wig tego typu urz膮dze艅 jest zwykle wi臋kszy, ni偶 w聽przypadku wind stosowanych w聽blokach mieszkalnych, dzi臋ki czemu mog膮 one pomie艣ci膰 nawet 33 osoby.

W celu optymalnego przystosowania d藕wig贸w do potrzeb oddzia艂贸w szpitalnych, okre艣lone zosta艂y minimalne warto艣ci takich parametr贸w, jak wielko艣膰 kabiny, wymiar drzwi oraz ud藕wig (przedstawione w tabeli poni偶ej).

CEL WYMIARY KABINY WYMIARY DRZWI UD殴WIG
Przystosowanie do transportu niepe艂nosprawnych 110x140 cm* 90x200 cm* 630 kg*
Przystosowanie do transportu w贸zka inwalidzkiego z osob膮 towarzysz膮c膮 110x155 cm* 90x200 cm* 675 kg*
Przystosowanie do transportu noszy ratowniczych 110x200 cm* 90x200 cm* 1000 kg*
Przystosowanie do transportu oddzia艂owych 艂贸偶ek szpitalnych 140x240 cm* 110x200 cm* 1600 kg*
Przystosowanie do transportu 艂贸偶ek szpitalnych z aparatur膮 medyczn膮 150x270 cm* 130x200 cm* 2000 kg*

聽聽聽

* Parametry minimalne

Wytrzyma艂o艣膰 konstrukcji d藕wigu

W du偶ych plac贸wkach medycznych z d藕wig贸w korzysta si臋 niemal bez przerwy przez ca艂膮 dob臋. Personel medyczny transportuje pacjent贸w na 艂贸偶kach szpitalnych, kt贸rych waga cz臋sto przekracza nawet 100 kg pomi臋dzy blokiem operacyjnym, a poszczeg贸lnymi oddzia艂ami szpitala, rozlokowanymi na r贸偶nych kondygnacjach. W zwi膮zku z tym przew贸z chorych na terenie szpitala niesie za sob膮 du偶e ryzyko dewastacji d藕wigu, spowodowanych obiciem, zgnieceniem czy zadarciem 艣cian wewn臋trznych kabiny.

W d藕wigach przeznaczonych do przewozu sprz臋t贸w szpitalnych, a tak偶e masywnych w贸zk贸w transportowych z zaopatrzeniem, rekomenduje si臋 zastosowanie wzmocnionej konstrukcji d藕wigu. W tym przypadku dobrym rozwi膮zaniem s膮 kabiny d藕wigowe konstrukcji panelowej, poniewa偶 w razie uszkodzenia poszczeg贸lnego odcinka, b臋dzie istnia艂a mo偶liwo艣膰 wymiany pojedynczego elementu, zamiast ca艂ego modu艂u.

Dodatkowo, zaleca si臋 wykorzystanie wzmocnionych prog贸w wej艣ciowych do kabiny, kt贸re w windach szpitalnych s膮 wyj膮tkowo nara偶one na obci膮偶enia pochodz膮ce od przewo偶onych 艂adunk贸w gabarytowych. Progi przed drzwiami do windy powinny by膰 dodatkowo przystosowane do najazdu k贸艂ek o r贸偶nej 艣rednicy, u艂atwiaj膮c swobodny przejazd.

Konstrukcja d藕wig贸w w szpitalach lub domach opieki spo艂ecznej powinna zapewni膰 maksymaln膮 adaptacj臋 otwor贸w drzwiowych, przez kt贸re b臋dzie umo偶liwiony swobodny wjazd szerokich w贸zk贸w i 艂贸偶ek szpitalnych, a tak偶e gabarytowych 艂adunk贸w z zaopatrzeniem.

Szpital 艣w Rodziny Madali艅skiego d藕wig szpitalny Winda-Warszawa Sp. z o. o.

Szpital 艣w Rodziny ul. Madali艅skiego D藕wig szpitalny Winda Warszawa
D藕wig szpitalny Winda-Warszawa odboje stal nierdzewna
Sufit windy szpitalne Winda-Warszawa d藕wig szpitalny stal nierdzewna

D藕wig szpitalny EkoWinda [MED] w Szpitalu Specjalistycznym im. 艢wi臋tej Rodziny w Warszawie
(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

Ryzyko dewastacji

Elementem d藕wigu szczeg贸lnie nara偶onym na cz臋sty kontakt z czynnikami uszkadzaj膮cymi s膮 przede wszystkim panele drzwi, kt贸re w razie ca艂kowitej dewastacji uniemo偶liwiaj膮 bezpieczn膮 prac臋 d藕wigu i przew贸z pacjent贸w. Zatrzymanie d藕wigu z powodu awarii stanowi powa偶ne utrudnienie w wewn膮trzszpitalnej komunikacji pionowej, co mo偶e znacz膮co odbi膰 si臋 na jako艣ci us艂ug medycznych 艣wiadczonych na terenie danej plac贸wki.

W zwi膮zku z wyst臋powaniem du偶ego ryzyka dewastacji drzwi d藕wigu, na skutek ich niew艂a艣ciwej eksploatacji w warunkach szpitalnych, sugeruje si臋 wyposa偶enie urz膮dzenia w panele drzwiowe budowy warstwowej. Dzia艂anie to ma na celu zapewni膰 szybk膮 i skuteczn膮 wymian臋 pojedynczego elementu w razie jego uszkodzenia. W d藕wigach szpitalnych zaleca si臋 zastosowanie drzwi automatycznych wielopanelowych z o艣cie偶nic膮 wewn膮trz szybow膮.

Dodatkowym elementem zabezpieczaj膮cym przed obiciem lub zarysowaniem s膮 ochronne naro偶niki na glifach.

Sufit nie powinien mie膰 偶adnych odstaj膮cych element贸w. Ponadto聽nie zaleca si臋 instalacji sufit贸w podwieszanych ze wzgl臋du na ich niepraktyczno艣膰 i du偶e ryzyko ich uszkodzenia podczas eksploatacji.

Dodatkowe elementy wzmacniaj膮ce

Materia艂, z kt贸rego zbudowane jest wn臋trze kabiny powinien cechowa膰 si臋 podwy偶szon膮 wytrzyma艂o艣ci膮, jak blacha ze stali nierdzewnej o grubo艣ci ponadstandardowej. D藕wig mo偶na tak偶e wyposa偶y膰 w specjalne odboje zabezpieczaj膮ce, u艂o偶one poprzecznie na 艣cianach bocznych kabiny na wysoko艣ci najbardziej nara偶onej na st艂uczenia. Odboje poza funkcj膮 zabezpieczaj膮c膮, stanowi膮 dodatkowy element dekoracyjny.

Wyposa偶enie d藕wigu

Zgodnie z wsp贸艂cze艣nie obowi膮zuj膮cymi normami lustro, w kt贸re wyposa偶ony jest d藕wig powinno by膰 wykonane ze szk艂a bezpiecznego. Tworzywo to cechuje zwi臋kszona wytrzyma艂o艣膰, a w razie dewastacji nie stwarza zagro偶enia dla u偶ytkownik贸w oraz pozwala ograniczy膰 szkody wynikaj膮ce z ewentualnych odkszta艂ce艅, uderze艅 czy po偶aru. Ze wzgl臋d贸w praktycznych (zagro偶enie uderzeniem przez przewo偶one 艂adunki gabarytowe) w windach szpitalnych zaleca si臋 instalacj臋 lustra na przestrzeni mi臋dzy 1/2, a 1/3 g贸rnej cz臋艣ci 艣ciany przedniej (ponad barierkami).

W wyj膮tkowych przypadkach alternatyw膮 dla lustra wykonanego ze szk艂a bezpiecznego mo偶e by膰 p艂yta polerowanej stali nierdzewnej typu "mirror" pe艂ni膮ca funkcj臋 lustra.

D偶wig szpitalny
Szpital Grochowski - Winda Warszawa realizacja
 Winda Warszawa realizacja w Szpitalu Grochowskim
realizacja Winda Warszawa - winda szpitalna towarowo osobowa - Szpital Grochowski

D藕wig szpitalny EkoWinda [MED] w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafa艂a Masztaka w Warszawie
(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

D殴WIGI SZPITALNE - rozwi膮zania dedykowane

Dost臋pno艣膰 dla u偶ytkownik贸w

Stawiaj膮c sobie za cel zwi臋kszenie dost臋pno艣ci d藕wig贸w osobom starszym, cierpi膮cym na klaustrofobi臋 oraz niepe艂nosprawnych, oferujemy rozwi膮zania, kt贸rych celem jest dostosowanie d藕wig贸w do indywidualnych potrzeb u偶ytkownik贸w. W ofercie naszej firmy znajduj膮 si臋 zar贸wno d藕wigi osobowe oraz d藕wigi osobowo-towarowe, spe艂niaj膮ce wsp贸艂cze艣nie obowi膮zuj膮ce normy PN-EN 81-20/50, d藕wigi anty-klaustrofobiczne, a tak偶e d藕wigi odporne na wandalizm wyprodukowane wed艂ug wytycznych normy PN-EN 81-71. Znajomo艣膰 dedykowanych rozwi膮za艅 oraz dysponowanie odpowiednimi 艣rodkami do ich realizacji zwi臋ksza r贸偶norodno艣膰 oferowanych technologi.

Windy szpitalne powinny zapewnia膰 nale偶yty komfort zar贸wno pacjentom, jak i pracownikom danego o艣rodka opieki medycznej. Z tego wzgl臋du wa偶ne jest, aby wszystkie elementy sygnalizacyjne i inne zastosowane oznaczenia by艂y widoczne oraz wyra藕ne. Co wi臋cej, zastosowane wy艣wietlacze LCD/TFT oraz kaseta wezwa艅 na ka偶dym przystanku powinny wy艣wietla膰 komunikaty w kodzie kolorystycznym stosuj膮cym barwy rozpoznawalne przez osoby cierpi膮ce na deuteranopi臋 (daltonizm). Przyciski powinny by膰 r贸wnie偶 oznaczone alfabetem Braille'a. D藕wigi EkoWinda [MED] posiadaj膮 ponadto instrukcj臋 post臋powania w razie awarii d藕wigu, umo偶liwiaj膮c膮 odczytanie tekstu osobom niewidomych.

W celu dostosowania d藕wig贸w do potrzeb os贸b starszych oraz niewidomych, istnieje mo偶liwo艣膰 instalacji programowalnego syntetyzatora mowy, informuj膮cego o numerze pietra, na kt贸rym znajduje si臋 winda. Nale偶y tak偶e dostosowa膰 wysoko艣膰 por臋czy oraz kasety wezwa艅, aby z d藕wig贸w mog艂y korzysta膰 osoby niepe艂nosprawne oraz poruszaj膮ce si臋 na w贸zkach inwalidzkich.

Funkcja jazdy szpitalnej

D藕wigi szpitalne produkcji WINDA-WARSZAWA s膮 wyposa偶one w urz膮dzenia przystosowane do "jazdy szpitalnej". Oznacza to, 偶e w razie nag艂ych sytuacji, wymagaj膮cych szybkiej interwencji medycznej, pierwsze艅stwo dost臋pu do d藕wigu maj膮 tylko osoby upowa偶nione (np. personel medyczny) posiadaj膮ce specjaln膮 kart臋 lub klucz dost臋pu. Po przy艂o偶eniu specjalnej karty przez pracownika szpitala b膮d藕 przychodni, inne wezwania zostaj膮 automatycznie anulowane, a d藕wig przywo艂ywany zostaje bezpo艣rednio na konkretny przystanek i umo偶liwia szybki transport pacjenta.

Funkcja tzw. jazdy szpitalnej jest szczeg贸lnie zalecana w obiektach, w kt贸rych dost臋p do d藕wig贸w ma szerokie grono u偶ytkownik贸w, tj. pacjenci, personel medyczny oraz osoby z zewn膮trz (odwiedzaj膮cy). Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e przywilej szybkiej jazdy 鈥瀗a wezwanie鈥 powinien by膰 stosowany jedynie w uzasadnionych okoliczno艣ciach i tylko przez osoby upowa偶nione.

Dodatkowym atutem tej funkcji jest kompatybilno艣膰 ze wszystkimi czytnikami kontroli dost臋pu np. ROGER, UNICARD itp.

D藕wig szpitalny Winda-Warszawa jazda szpitalna

Windy szpitalne Winda Warszawa - d藕wigi towarowo osobowe
D藕wig szpitalny Winda-Warszawa winda szpitalna - jazda szpitalna
Winda szpitalna Winda-Warszawa jazda szpitalna d藕wid szpitalny

D藕wigi szpitalne EkoWinda [MED] z funkcj膮 jazdy szpitalnej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w 艁odzi
(kliknij zdj臋cie, aby powi臋kszy膰)

Dostosowanie do wymog贸w przeciwpo偶arowych

D藕wigi szpitalne, kt贸re produkujemy cechuje:

  • kompatybilno艣膰 ze centralami wszystkich system贸w bezpiecze艅stwa obiektowego DSO/SAP oraz scenariuszami po偶arowymi zgodnie z PN EN 81-73,
  • drzwi ognioodporne EI30/60,
  • dostosowania dla ekip ratowniczych zgodnie z norm膮 PN EN 81-72.

BHP i Sanepid

Stal nierdzewna zapewnia mo偶liwie najlepsze warunki utrzymania czysto艣ci d藕wigu. Aby zapobiega膰 korozji, elementy tj. 艣ciany, panel dyspozycji oraz por臋cze nale偶y piel臋gnowa膰 przy u偶yciu 艣rodk贸w do tego przeznaczonych. W d藕wigach szpitalnych swoje zastosowanie znajduje tak偶e wyk艂adzina antypo艣lizgowa pokryta 艣rodkiem bakteriob贸jczym.

Nat臋偶enie o艣wietlenia wewn膮trz kabiny powinno by膰 odpowiednio du偶e, aby zapewni膰 nienagann膮 widoczno艣膰 w razie konieczno艣ci podj臋cia czynno艣ci reanimacyjnych w d藕wigu. Warto jednak mie膰 na uwadze komfort u偶ytkowania d藕wigu przez osoby w r贸偶nych stanach chorobowych, po operacjach, kt贸re wykazuj膮 wzmo偶on膮 wra偶liwo艣膰 na 艣wiat艂o, dlatego te偶 o艣wietlenie nie powinno by膰 zbyt ostre, ani ra偶膮ce. Optymalne nat臋偶enie o艣wietlenia w windzie szpitalnej mie艣ci si臋 w zakresie 150-200 lx i ma barw臋 najbardziej zbli偶on膮 do 艣wiat艂a naturalnego, dzi臋ki czemu nie wywo艂uje zm臋czenia oczu.

Bardzo wa偶na jest tak偶e wydajna wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna (g贸ra i d贸艂), kt贸ra zapewnia ci膮g艂y przep艂yw powietrza w obr臋bie ca艂ej kabiny i zapobiega duszno艣ci oraz omdleniom w trakcie jazdy d藕wigiem.

Winda szpitalna - d藕wig towarowo osobowy / szpitalny Winda Warszawa Sp. z o. o.
D藕wig szpitalny dostosowany do przewozu os贸b,
kt贸re maj膮 problem z poruszaniem si臋

Indywidualne dostosowania oddzia艂owe

W zale偶no艣ci od specyfiki oddzia艂u istnieje mo偶liwo艣膰 instalacji gniazda elektrycznego 230V w kabinie d藕wigowej, kt贸re w razie awarii d藕wigu, umo偶liwia uruchomienie zestawu do reanimacji i podj臋cie nag艂ych czynno艣ci ratowania 偶ycia cz艂owieka.

Nowoczesne d藕wigi przystosowane do warunk贸w szpitalnych posiadaj膮 system 艂膮czno艣ci wewn臋trznej pomi臋dzy unifonami zamontowanymi w danym obiekcie (interkom), kt贸ry w razie potrzeby umo偶liwia kontakt z Dy偶urk膮 w przypadku utkni臋cia kabiny z聽pasa偶erami聽mi臋dzy przystankami.

Specjalnym elementem wyposa偶enia d藕wigu jest rozk艂adane krzese艂ko, s艂u偶膮ce osobom maj膮cym problem z poruszaniem si臋 oraz osobom starszym do odpoczynku podczas przejazdu wind膮. Sk艂adane siedzisko powinno utrzyma膰 obci膮偶enie minimum 100 kg.

Dodatkowo, winda szpitalna mo偶ne posiada膰 funkcj臋 tzw. jazdy ekspresowej uruchamianej w razie nag艂ych wypadk贸w tylko przez osoby do tego upowa偶nione na podstawie kompatybilnych kod贸w dost臋pu. D藕wigi EkoWinda [MED] s膮 wyposa偶one w specjalistyczne urz膮dzenia do regulacji pr臋dko艣ci, kt贸re umo偶liwiaj膮 aktywacj臋 trybu "sprint".

Optymalnym rozwi膮zaniem dla d藕wig贸w szpitalnych jest dob贸r parametr贸w z zapasem mocy i wytrzyma艂o艣ci, przyczyniaj膮cy si臋 do wyd艂u偶enia 偶ywotno艣膰 d藕wigu nawet o kilkana艣cie lat. Cech膮, kt贸ra charakteryzuje d藕wigi EkoWinda [MED] jest r贸wnie偶 niskie zu偶ycie energii czynnej oraz biernej realizowane dzi臋ki racjonalnym funkcjom oraz dobieranym podzespo艂om.

Ponadto, w kabinie d藕wigu mo偶e zosta膰 zainstalowany monitoring, a tak偶e detektor po偶aru (czujka po偶arowa).

W naszej ofercie znajduj膮 si臋 tak偶e d藕wigi o zwrocie energii do sieci elektrycznej. Oznacza to, 偶e pr膮d generowany przez nap臋d windy odsy艂any jest do sieci i wykorzystywany na bie偶膮ce potrzeby budynku. W聽por贸wnaniu do innych firm nasz system zwraca energi臋 do sieci elektrycznej budynku, a nie do akumulator贸w wykorzystywanych tylko w przypadku聽awarii zasilania. Odnotowywane korzy艣ci s膮 tym wi臋ksze, im wi臋kszy ud藕wig, wysoko艣膰 podnoszenia oraz pr臋dko艣膰 windy. Z tego te偶 wzgl臋du nale偶y rozwa偶y膰 op艂acalno艣膰 zastosowania system贸w odzysku energii w przypadku niekt贸rych budynk贸w (np. budynki mieszkalne o ma艂ym nat臋偶eniu ruchu).

D殴WIG SZPITALNY 鈥 przyk艂adowa specyfikacja techniczna do PFU

L.P.

PODZESP脫艁

PARAMETR TECHNICZNY

1

Rodzaj d藕wigu:

osobowo-towarowy, elektryczny z maszynowni膮 g贸rn膮, przystosowany do transportu 艂贸偶ek szpitalnych

2

Ud藕wig:

minimum 1600 kg/21 os贸b

3

Pr臋dko艣膰:

1 m/s

4

Przystanki/doj艣cia:

istniej膮ce: 8/8

5

Kabina:

bez przelotu - wykonanie wzmocnione o podwy偶szonej odporno艣ci na uszkodzenia, zawieraj膮ca wydajn膮 wentylacj臋 grawitacyjn膮 g贸rn膮 i doln膮 zabezpieczon膮 coko艂ami oraz mechaniczn膮 uruchamian膮 z przycisku

- 艣ciany

panelowe grubo艣ci min. 1,5 mm ze stali nierdzewnej fakturowanej, lustro ze szk艂a bezpiecznego umieszczone na po艂owie powierzchni tylnej 艣ciany zabezpieczone por臋cz膮 umieszczon膮 na wysoko艣ci zgodnej z wymogami dla niepe艂nosprawnych.

- wymiary wewn臋trzne

1400 x 2400 x h=2100 mm

- panel dyspozycji

pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z pi臋trowskazywaczem, usytuowany na 艣cianie bocznej na ca艂ej wysoko艣ci, wyposa偶ony w okr膮g艂e lub kwadratowe przyciski pod艣wietlane na obwodzie z oznaczeniami Braill鈥檈, w wykonaniu antywandalowym

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 przyciski funkcyjne

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 przyciski pi臋trowe

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 przycisk alarmu

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 przycisk wentylatora

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 stacyjka blokady drzwi

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 wy艣wietlacz kolorowy TFT min. 7鈥 z sygnalizacj膮 przeci膮偶enia, wy艣wietlanymi na poszczeg贸lnych kondygnacjach nazwami oddzia艂贸w i komunikatami serwisowymi oraz czytelnymi cyframi pi臋trowymi

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 tabliczk臋 znamionow膮 (pod艣wietlan膮 w tonacji kolorystycznej nawi膮zuj膮cej do wy艣wietlacza)

Panel dyspozycji nale偶y wyposa偶y膰 w skr贸con膮 instrukcj臋 post臋powania w przypadku awarii mo偶liw膮 do 艂atwego odczytania przez osoby s艂abowidz膮ce oraz niewidome (wypuk艂e znakowanie Braill'a)

- pod艂oga

z wyk艂adziny trudno艣cieralnej, antypo艣lizgowa, nie palna, 艂atwa w utrzymaniu czysto艣ci, odcie艅 szaro艣ci (kolor do uzgodnienia z po艣r贸d min. 5 pr贸bek)

- sufit / o艣wietlenie

na ca艂ej powierzchni kabiny pe艂ny wykonany ze stali nierdzewnej punktowo o艣wietlany przez energooszcz臋dne diody (barwa ciep艂a) umieszczone w 2 punktach (min. 150 lx w naro偶ach pod艂ogi) pe艂ni膮ce rol臋 r贸wnie偶 o艣wietlenia awaryjnego dzia艂aj膮cego min. 2h podczas zaniku napi臋cia, zabezpieczone tafl膮 szk艂a bezpiecznego 鈥 dost臋p do o艣wietlenia mo偶liwy tylko z zewn膮trz. Nie dopuszcza si臋 sufit贸w podwieszanych ze wzgl臋du na zwi臋kszone ryzyko atak贸w wandalizmu.

6

Drzwi przystankowe

Wzmocnione budowy warstwowej, automatyczne teleskopowe 2-panelowe wyka艅czane stal膮 nierdzewn膮 szlifowan膮 o rozmiarze 1100 x 2000 mm, z dodatkowymi progami ze stali nierdzewnej LEN przed drzwiami. Jeden z dw贸ch paneli drzwiowych w ka偶dych drzwiach nale偶y doposa偶y膰 w fabryczny 艣wietlik o wymiarach 10 x 60 cm u艂atwiaj膮cy przejazd osobom starszym i chorym na klaustrofobi臋 (w przypadku braku wymogu odporno艣ci ogniowej).Progi drzwiowe wzmocnione z mo偶liwo艣ci膮 najazdu 艂贸zek szpitalnych

7

Drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe 2- panelowe wyka艅czane stal膮 nierdzewn膮 fakturowan膮 o rozmiarze 1100 x 2000 mm posiadaj膮ce funkcj臋 zmniejszonego poboru energii w przypadku bezruchu, nap臋d regulowany falownikowo, zabezpieczanie wej艣cia kurtyn膮 艣wietln膮. Jeden z dw贸ch paneli drzwiowych nale偶y doposa偶y膰 w fabryczny 艣wietlik o wymiarach 10 x 60 cm u艂atwiaj膮cy przejazd osobom starszym i chorym na klaustrofobi臋.

8

Zesp贸艂 nap臋dowy

energooszcz臋dny min. 20-polowy (wysoki stopie艅 regulacji) - bezreduktorowy o wysokiej sprawno艣ci o mocy 14 kW (+/- 5%), regulowany falownikiem, linowy w uk艂adzie 2:1, przeznaczony do pracy ci臋偶kiej (min. 180 w艂膮cze艅 na godzin臋).

9

Kasety wezwa艅

na ka偶dym przystanku wykonane z blachy nierdzewnej wyposa偶one w strza艂ki kierunku jazdy 鈥 podtynkowe, pokrywy ze stali nierdzewnej LEN, wykonanie antywandalowe (przyciski antywandalowe, znakowania kierunku ruchu kabiny odporne na podpaleni) z dodatkow膮 wbudowan膮 tabliczk膮 z wykazem oddzia艂贸w poszczeg贸lnych pi臋trach. Dodatkowo wykowany w kaset臋 czytnik kart zbli偶eniowych uruchamiaj膮cy jazd臋 szpitaln膮 na ka偶dej kondygnacji.

10

Wy艣wietlacz pi臋trowy

Elektroniczny na ka偶dym przystanku w kasecie wykonanej ze stali nierdzewnej umieszonej ponad drzwiami

11

Aparatura sterowa

mikroprocesorowa dostosowana do pod艂膮czenia d藕wigu w p贸藕niejszym czasie do systemu p.po偶., z mo偶liwo艣ci膮 zapami臋tywania wykrytych przez sterownik ostatnich kilkuset b艂臋d贸w pomagaj膮cych w analizie usterek 鈥 aparatura bez funkcji kodowania oraz innych np. mechanicznych zabezpiecze艅. Sterownik wyposa偶ony polskie menu bez mo偶liwo艣ci jego p贸藕niejszego zakodowania lub zabezpieczenia przed serwisem firm niezale偶nych. Wyposa偶ony w funkcje:

a. jazda po偶arowa - uruchamiana w przypadku wykrycia po偶aru przez system p.po偶 zainstalowany na obiekcie w p贸藕niejszym czasie przez Zamawiaj膮cego

b. zbiorczo艣膰 g贸ra - d贸艂 鈥 przewiduje si臋 na obiekcie ruch w obu kierunkach

d. automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za pomoc膮 sieci GSM

e. system zmniejszonego poboru energii na postoju Stand-By przez nap臋d drzwi, o艣wietlenie, wy艣wietlacze i cz臋艣膰 aparatury sterowej.

f. syntezator mowy

g, jazda szpitalna 鈥 uruchamiana za pomoc膮 karty zbli偶eniowej (scenariusz dzia艂ania: anulowanie aktualnych dyspozycji, przyjazd na kondygnacj臋 priorytetow膮, przejazd na wybran膮 kondygnacj臋, samoczynny powr贸t do normalnej pracy)

12

Osprz臋t

- regulacja pr臋dko艣ci realizowana za pomoc膮 falownika d藕wigowego odpowiadaj膮cego za p艂ynny start i proces zatrzymania si臋 kabiny z dok艂adno艣ci膮 do 5mm wzgl臋dem przystanku

- system zwrotu energii do sieci administracyjnej budynku fabrycznie sparowany z falownikiem

- kable zwisowe p艂askie dostosowane do uruchomienia w przysz艂o艣ci monitoringu cyfrowego

- zabezpieczenia przed znacznym zu偶yciem energii biernej

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 聽 聽 聽pdfPobierz specyfikacj臋 techniczn膮

Z艂贸偶 zapytanie