Przejdź do treści
Strefa
Klienta
Telefon
22 643-74-75

Winda-Warszawa w Łodzi

Submitted by AdminWindy on sob., 02/25/2017 - 10:12

Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości w Łodzi już za nami. Mieliśmy zaszczyt wystąpić w panelu "Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami". Nasi prelegenci wygłosili prezentację na temat bezpiecznego zawierania umowy na konserwację, a także modernizację windy.
 

Bezpieczne zawieranie umowy na konserwację i modernizację windy - prezentacja Winda-Warszawa

 

Zakres pracy, a rodzaj umowy na konserwację

Wykonywanie usług konserwacyjnych odbywa się na podstawie dwustronnych  umów  i w zależności od zakresów prac, można wyodrębnić najczęściej występujące w tej branży.
 

KONSERWACJA PROSTA obejmuje przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z instrukcją producenta nie rzadziej niż co 30 dni oraz całodobowy nadzór techniczny (w tym pogotowie dźwigowe 24h). Natomiast usuwanie bieżących usterek i  nieprawności w działaniu dźwigu, usuwanie skutków dewastacji oraz wymiany i naprawy urządzeń wraz z materiałami, a także pomiary instalacji elektrycznej i udział przy badaniach UDT, wykonywane są  na oddzielne zlecenia za dodatkową odpłatą.
 

KONSERWACJA ROZSZERZONA

1. umowa zawarta na czas nieokreślony (z możliwością rozwiązania z okresem wypowiedzenia) obejmuje najczęściej w formie z ryczałtowanej następujące czynności:

  • prace zapobiegawcze polegające na: regulacjach, smarowaniu, czyszczeniu i zabezpieczaniu przed korozją,
  • usuwanie na bieżąco wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu dźwigów,
  • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych,
  • przygotowanie dźwigu do badań przez UDT i udział w nich,
  • okresowe (raz w roku) pomiary instalacji elektrycznej, potwierdzone protokołem osoby uprawnionej,
  • naprawy lub wymiany wraz z kosztami materiałów, drobnych elementów jak: przyciski, żarówki, kontakty bezpieczeństwa itp.,
  • całodobowe pogotowie dźwigowe (w budynkach mieszkalnych w godzinach nocnych ograniczone tylko do uwalniania ludzi).

Natomiast naprawy średnie (czyli wymiana lin i elementów nośnych oraz innych urządzeń i  ich części wymagających wymiany na skutek zużycia eksploatacyjnego) wykonywane są na oddzielne zlecenia.

Z praktyki wynika, że ta forma umów w pewien sposób "wymusza" zbieżność interesów obydwu stron umowy. Właściciel dźwigu może rozwiązać umowę (np. gdy konserwator nie spełnia jego oczekiwań), natomiast konserwator zainteresowany jest jak najdłuższym jej trwaniem i będzie dążył do możliwie długiej eksploatacji windy.

2. umowa zawarta na czas określony praktycznie  bez możliwości jej rozwiązania, ponieważ skutkuje to  dotkliwymi konsekwencjami - płatność za usługę do końca okresu pierwotnego, mimo zrezygnowania z usług przez klienta.
 

KONSERWACJA "FULL SERWIS" obejmuje zakres jak w umowie na  konserwację rozszerzoną. W grę wchodzi dodatkowo wymiana (wraz z materiałami) większości urządzeń dźwigowych oprócz kompletnych podstawowych  zespołów jak: jednostka napędowa, kabina, aparatura sterowa i drzwi automatyczne.

Funkcjonują również umowy ze skrajnie zawężonym w zakresem,  których wykonawca deklaruje  praktycznie  tylko gotowość do wykonania usługi, ponieważ za każdą wykonaną czynność wystawiana jest odrębna faktura.
 

KONSERWACJA PREWENCYJNA polega na systematycznych wymianach urządzeń na podstawie  kryteriów producenta zawartych w instrukcjach eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń (na ogół nie są one znane właścicielowi dźwigu), zalecających   konieczność  wymiany urządzenia po wykonaniu  określonej liczby cykli pracy windy.

 

Zapraszamy na kolejne wystąpienia naszych prelegentów

Informacje o nadchodzących wydarzeniach zamieszczane są na bieżąco na naszym profilu - Facebook

 

Polecane artykuły

Przed zawarciem umowy na
konserwację windy...

Dźwigi anty-klaustrofobiczne |
Strach przed windami

Przed zawarciem umowy na
modernizację windy...

Przed zawarciem umowy na konserwację windy | Koszt miesiecznej konserwacji dźwigu | Poradnik Winda-Warszawa Dźwigi anty-klaustrofobiczne Strach przed windami Bezpieczne windy | Poradnik Winda-Warszawa Przed zawarciem umowy na moderniazcję windy | Poradnik Winda-Warszawa
 
Złóż zapytanie