Przejdź do treści
Strefa
Klienta

„Winda-Warszawa” planuje przyszłość jako firma rodzinna

Submitted by AdminWindy on pt., 12/28/2018 - 09:59

Spółka Winda-Warszawa działa na rynku od sierpnia 1992 roku. Jednak jej rzeczywisty początek należałoby liczyć od powstania w dniu 15 kwietnia 1988 roku „Zakładu Konserwacji Dźwigów SBM Ursynów”, z którego się wywodzi. Można uznać, że bieżący rok 2018 jest jubileuszowy, ponieważ minęła okrągła 30-ta rocznica działalności przedsiębiorstwa w branży dźwigowej, które niezmiennie kierowane jest przez Tadeusza Trudnowskiego.

Minione 30 lat charakteryzowało się systematycznym umacnianiem pozycji na rynku, co udało się osiągnąć dzięki  nieustannym zabiegom o przychylność i zadowolenie naszych klientów, zarówno  dotychczasowych, jak też nowo pozyskanych. Strategia taka przyniosła dobre rezultaty w postaci rosnącej liczby konserwowanych dźwigów oraz poszerzaniu zakresu wykonywanych usług oraz produkcji wyrobów. Aktualna działalność spółki obejmuje ponad 3000 konserwowanych dźwigów, a także produkcję i montaż ok. 300 urządzeń dźwigowych rocznie.

 

Ugruntowana pozycja w branży dźwigowej

Prezesi firmy Winda-Warszawa otrzymują odznaczenie Lidera Bezpieczeństwa Technicznego od przedstawicieli UDT
Prezesi firmy (Tadeusz Trudnowski - pierwszy od lewej, Andrzej Katner -drugi od prawej) otrzymują odznaczenie Lidera Bezpieczeństwa Technicznego od przedstawicieli UDT

Początkowa działalność ograniczała się do wykonywania usług konserwacyjnych oraz drobnych napraw i wymian uszkodzonych podzespołów. Pod koniec XX wieku spółka coraz śmielej angażowała się w usługi remontowe i modernizacyjne, które po kilku latach stały się jej specjalnością i głównym źródłem przychodów. Aby skutecznie rywalizować z konkurencją firm zagranicznych, uruchomiona została produkcja podstawowych zespołów dźwigowych do,  jakich zaliczane są: kompletne zestawy sterownicze oraz kabiny i mechanika dźwigowa.

Do zorganizowania warsztatów produkcyjnych spółka zrealizowała niezbędne wielomilionowe inwestycje w pomieszczenia budowlane oraz wyposażenie w nowoczesny park maszynowy. Dzięki temu Winda-Warszawa uniezależniła się od kapryśnych, niesolidnych dostawców i kooperantów oraz umocniła pozycję na rynku dźwigowym. Obecnie  może z powodzeniem rywalizować z największymi producentami dźwigów, a nie z dostawcami cudzych wyrobów.

 

Aktualna sytuacja na rynku dźwigowym kształtuje się w taki sposób, że czołowe firmy koncentrują własną produkcję na wytwarzaniu tylko najbardziej newralgicznych zespołów, do których zaliczają się zestawy sterownicze oraz kompletne kabiny i konstrukcje nośne. Pozostałe akcesoria oraz komponenty  dźwigowe (w tym drzwi i zespoły napędowe) kupowane są od firm wyspecjalizowanych w ich produkcji na dużą skalę. W dobie globalizacji nie istnieją na rynku firmy produkujące we własnym zakresie kompletne dźwigi, ponieważ zbyt rozproszona produkcja jest nieopłacalna. Dlatego też spółka Winda-Warszawa spełnia wszelkie kryteria, aby mogła być uważaną za producenta dźwigów na równi z największymi konkurentami (koncernami) w tej branży. Wypracowana przez lata i dobrze ugruntowana pozycja na rynku w branży dźwigowej (według niezależnych ekspertów uważana jest za najlepszą polską firmę dźwigową) oraz posiadany potencjał produkcyjny i wysokie kwalifikacje załogi napawają optymizmem na przyszłość.

Ponadto należy podkreślić fakt, że poczynione w ostatnim czasie przez spółkę wielomilionowe inwestycje dokonane zostały w całości ze środków własnych. Dzięki temu sytuacja finansowa jest stabilna i nie obciążona żądnymi kredytami. Najlepszym przykładem na potwierdzenie dotychczasowych dokonań spółki są przyznane nagrody i certyfikaty od niezależnych instytucji, jak np.: diamenty FORBESA wraz z listem gratulacyjnym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz wygranie konkursu „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016” organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Następstwem tego było powierzenie spółce organizacji szkoleń dla początkujących pracowników UDT, obejmujących swym zakresem część teoretyczną i praktyczną bezpośrednio na czynnych dźwigach, konserwowanych przez spółkę.

Prestiżowa realizacja w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie
Prestiżowa realizacja w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie

 

Upływające lata dobrze przysłużyły się spółce ale dodały ich jej właścicielom, którzy odpowiedzialnie przygotowują proces sukcesji dla swoich dzieci. Sprawa sukcesji w tym przypadku jest dość prosta, ponieważ synowie (a nawet wnuk) pracują w spółce i wiążą z nią swoje kariery zawodowe. Doświadczenia innych firm wskazują, że udana sukcesja powinna być realizowana w formie procesu trwającego od 5-ciu do 10-ciu lat. Obaj dotychczasowi wspólnicy (Tadeusz Trudnowski i Andrzej Katner) mają tę świadomość i zamierzają proces sukcesji realizować poprzez systematyczne wdrażanie (synów i wnuka) do struktur organizacyjnych spółki, poprzez powierzanie coraz trudniejszych i odpowiedzialnych zadań oraz obowiązków. W ramach tej strategii, synowi Tadeusza Trudnowskiego - Pawłowi powierzone zostało kierowanie działem produkcji systemów sterowniczych do dźwigów, a wnuk Kamil zdobywa doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta. Natomiast synowi Andrzeja Katnera - Tomaszowi powierzono kierowanie działem produkcji kabin i mechaniki dźwigowej.

Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania spółki oraz jej styl i wartości, a także metody zarządzania, dotychczasowi wspólnicy opracowali wytyczne dla sukcesorów, które zostały umieszczone jako preambuła w nowej umowie spółki.

 

 

 

Wytyczne wspólników założycieli dla sukcesorów:

Strategia działania Spółki

Prowadzenie zorganizowanego przedsiębiorstwa w formule firmy rodzinnej, nastawionej na wieloletnią dochodową działalność gospodarczą.

Priorytetami Spółki powinny być:

 • partnerskie relacje z klientami i ich zadowolenie,
 • koleżeńskie stosunki wśród załogi oraz stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości,
 • wypracowywanie godziwych zysków a nie ich maksymalizacja,
 • dbanie o systematyczny rozwój i gromadzenie środków finansowych na inwestycje,
 • zachowanie pełnej niezależności gospodarczej i finansowej.

 

Nasze wartości

 • Realizowanie działalności gospodarczej z poszanowaniem elementarnych zasad i wartości społecznych oraz ochrona środowiska.
 • Praktyczne realizowanie zasad i reguł społecznie odpowiedzialnego biznesu (CRS), w relacjach z klientami i społecznością lokalną oraz pracownikami a także dbanie o ochronę środowiska.
 • Transparentność i zgodność z obowiązującym prawem zawieranych umów z klientami i pracownikami.
 • Skrupulatne wywiązywanie się z zobowiązań na rzecz klientów i partnerów biznesowych oraz opłacanie należnych danin podatkowych.

 

Cele i strategia rozwoju

 • Systematyczne wzmacnianie pozycji spółki na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim poprzez zwiększanie liczby klientów i poszerzanie zakresów i asortymentu świadczonych usług i wytwarzanych urządzeń.
 • Konkurowanie nie tylko niskimi cenami, ale przede wszystkim poprzez dostarczanie na rynek, usług i wyrobów wysokiej jakości, charakteryzujących się oryginalnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi (energooszczędność, cicha praca i niezawodność działania)oraz wysokimi walorami estetycznymi.
 • Elastyczna strategia współpracy z klientami przy realizacji i rozliczaniu kontraktów oraz łagodzenie konfliktów (np. poprzez dodatkową usługę itp.).
 • Dbanie o pozytywny wizerunek spółki i utrwalanie opinii solidnej i uczciwej firmy.

 

Mieszkańcy, który na co dzień korzystają z dźwigów Winda-Warszawa już od kilkunastu lat integrują się z firmą podczas Dni Ursynowa
Mieszkańcy, który na co dzień korzystają z dźwigów Winda-Warszawa już od kilkunastu lat integrują się z firmą podczas Dni Ursynowa

Mimo dobrej kondycji spółki pod każdym względem, pojawiły się w ostatnim czasie poważne zagrożenia płynące od instytucji nadzorczych Państwa jak: ZUS, Urząd Skarbowy i inne. Objawia się to wzmożonymi kontrolami, których założeniem jest nakładanie kar finansowych za najdrobniejsze uchybienia, Sytuacja jest bardzo niepokojąca, gdyż kontrolami obejmowane są na ogół firmy dobrze prosperujące i posiadające majątek rzeczowy i finansowy. Zdziwienie budzi częstotliwość kontroli i entuzjazm kontrolujących urzędników (chyba nie całkiem bezinteresowny). Spółka „Winda-Warszawa” rzetelnie wywiązuje się z wszelkich zobowiązań i danin na rzecz Państwa oraz zatrudnia pracowników tylko na umowę o pracę i skrupulatnie rozlicza Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto wypłacana jest regularnie pensja pracownikom a także nagrody jubileuszowe.

 

Flota firmowa konserwatorów dźwigowych Winda-Warszawa
Flota firmowa konserwatorów dźwigowych Winda-Warszawa

 

Uważamy za oburzające tolerowanie nieuczciwych przedsiębiorców uchylających się od obowiązków podatkowych i rzetelnego zatrudniania oraz rozliczania pracowników, z którymi musimy konkurować na nierównych warunkach. Faworyzowanie przedsiębiorców nie dbających o rozwój swoich firm i nie gromadzących środków finansowych na ten cel. Natomiast nie godzimy się na nękanie firm uczciwych, gromadzących środki na rozwój i przestrzegających zasad biznesowych oraz społecznych, ponieważ w ten sposób buduje się i utrwala patologię gospodarczą.

Złóż zapytanie