Przejdź do treści
Strefa
Klienta

VI Warszawska Konferencja Dźwigowa

Submitted by AdminWindy on sob., 04/22/2017 - 10:56

19-21.04.2017 r. w Janowie Podlaskim odbyła się konferencja „Dźwigi w projektowaniu i eksplantacji” zorganizowana przez warszawski oddział UDT. Z ramienia firmy Winda-Warszawa swój panel poprowadził Tomasz Adamiak., który poddał szczegółowej analizie wyniki badań nad efektywnością energetyczną dźwigów. Tematyka szkolenia obejmowała wyznaczenie zapotrzebowania na energię oraz klas efektywności energetycznej dźwigów.

Przedstawiono wyniki pomiarów efektywności energetycznej dźwigów z napędem reduktorowym, bezreduktorowym i hydraulicznym pośrednim, a następnie porównano uzyskane wartości. Na koniec sformułowano wnioski oraz zaprezentowano sposoby poprawy wydajności energetycznej (m.in. zastosowanie układów odzysku energii, standby dźwigu).

 

Wpływ rodzaju zespołu napędowego na efektywność energetyczną dźwigów

Urządzenie pomiarowe - Wpływ rodzaju zespoły na napędowego na efektywnośc energetyczną dźwigów Poradnik Winda-Warszawa

Urządzenie pomiarowe: Analizator Jakości Energii Elektrycznej PQ-Box 150 (pamięć: 4GB)
Wielkości mierzone:
Napięcie: wartość skuteczna, minimalna i maksymalna
Prąd: wartość skuteczna, minimalna i maksymalna
Moc: P, Q, S, PF, cosφ, sinφ
Pomiar do 50. harmonicznej
Interwał: 10ms
Obróbka danych pomiarowych: Aplikacja producenta urządzenia – a-eberle

Analiza danych pomiarowych
Parametr określający wpływ zespołu napędowego:
Własne zapotrzebowanie na energię w trakcie jazdy, które określa ilość energii,
wyrażoną w mWh, potrzebną na podniesienie masy 1 kg na wysokość 1 m w badanym dźwigu.
Własne zapotrzebowanie dźwigu na energię w trakcie jazdy, wyrażone jest wzorem:

??????_????=?∙?????? ???∙1000 / 2∙?∙?? [mWh / (kg ∙ m)]

gdzie:
k – współczynnik załadunku: 0,7 dla dźwigów elektrycznych z przeciwwagą
1,2 dla dźwigów hydraulicznych
Ejazda ref - energia pobierana przez dźwig w trakcie jazdy referencyjnej w [Wh]
Q – udźwig nominalny [kg]
Hp – Wysokość podnoszenia [m]

 

Maszynownia - Poradnik Winda-Warszawa Wpływ rodzaju zespołu napędowego na efektywność energetyczną dźwigów

 

Parametry wpływające na efektywność energetyczną:

Na postoju:

 • Rodzaj oświetlenia kabiny
 • Sterowanie z wbudowanym trybem standby (wygaszanie oświetlenia kabiny, wyświetlaczy, falownika, napędów drzwi)

W trakcie jazdy:

 • Lekka konstrukcja dźwigu
 • Obniżony współczynnik zrównoważenia dźwigu elektrycznego
 • Stosowanie układów odzysku energii
 • Rodzaj zastosowanego zespołu napędowego

Siedem klas efektywności energetycznej dźwigu:

A

B

C

D

E

F

G

 

Rodzaje napędów stosowanych w dźwigach:

1. Zespoły napędowe reduktorowe dwubiegowe

 • niestosowane w nowych dźwigach (mała dokładność zatrzymania)
 • silnik asynchroniczny z dwoma uzwojeniami - bieguny 4/16, lub 6/24
 • niska sprawność

2. Zespoły napędowe reduktorowe regulowane falownikiem

 • silnik asynchroniczny jednobiegowy - uzwojenie z 4 lub 6 biegunami
 • niska sprawność
 • encoder inkrementalny – 1024 do 4096 imp./obr.

3.Zespoły napędowe bezreduktorowe z magnesami trwałymi

 • silnik synchroniczny - uzwojenie z min. 16 biegunami
 • wysoka sprawność
 • encoder absolutny – np. EnDat 1313 o rozdzielczości 2048 imp./obr.

4. Zespoły napędowe hydrauliczne z blokiem zaworów elektromechanicznym

 • silnik pompy asynchroniczny – 2 bieguny
 • rozruch gwiazda / trójkąt
 • elektrozawory góra, dół, szybko - dwie prędkości jazdy

5. Zespoły napędowe hydrauliczne z blokiem zaworów regulowanym elektronicznie

 • silnik pompy asynchroniczny – 2 bieguny
 • rozruch gwiazda / trójkąt
 • agregat z blokiem zaworów elektronicznym – prędkość jazdy regulowana ze sprzężeniem zwrotnym

 

 

Wnioski:

 1. Pomiary wskazują także, że własne zapotrzebowanie dźwigu na energię podczas jazdy zmniejsza się wraz ze wzrostem udźwigu.
 2. W przypadku zespołów napędowych bezreduktorowych duże znaczenie ma ilość par biegunów silnika i zawartość neodymu w magnesach.
 3. Dźwigi hydrauliczne, przy swoich licznych zaletach (niska cena, szybki montaż), pod względem efektywności energetycznej znacząco odbiegają od dźwigów elektrycznych.
 4. Układy odzysku energii pozwalają na znaczne oszczędności, ale nie tak duże jak oszacowane w przykładowym dźwigu testowym.
 5. Dźwigi o klasie efektywności energetycznej A można wykonać tylko przy wykorzystaniu zespołu napędowego bezreduktorowego z magnesami trwałymi, najlepiej w połączeniu z układem odzysku energii.

 

Aby uzyskać szczegółowe wartości oraz wyniki uzyskane w badaniu, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Złóż zapytanie