Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Praktyki dla Inspektorów UDT

Submitted by AdminWindy on czw., 11/09/2017 - 08:40

W dniach 7-8 listopada 2017 r. w ramach cyklu "Praktyki u wytwórców dźwigów" na terenie oddziału piaseczyńskiego spółki WINDA-WARSZAWA odbyło się szkolenie skierowane do ekspertów Dozoru Technicznego. Celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy związanej z dostosowaniem dźwigów do obowiązujących od sierpnia br. norm PN EN 81-20 i 50. Poruszono także bieżące kwestie, z jakimi zmaga się branża dźwigowa, m.in.: dobudowa platform / dźwigów z oszklonym szybem do modernizowanych budynków mieszkalnych 4-5 kondygnacyjnych, czy metody kompensacji energii biernej dźwigów.

 

Praktyki u wytwórców dźwigów UDT Winda-Warszawa       m

 

Część I (teoretyczna):

Założenia projektowe dźwigu oraz dobór podzespołów

Część teoretyczna szkolenia przybrała formę seminarium, w którym każdy słuchacz mógł zabrać głos i ustosunkować się do poruszanych kwestii. Na wstępie eksperci zostali zaznajomieni z indywidualnymi rozwiązaniami firmy WINDA-WARSZAWA w odniesieniu do przystosowania produkowanych dźwigów względem nowych norm europejskich. Uczestnicy mieli ponadto wgląd do dokumentacji potwierdzającej zgodność z wymaganiami owych wytycznych.

Tę część poprowadził mgr inż. Tomasz Adamiak - kierownik Działu Rozwoju

 

p       Praktyki u wytwórców dźwigów Dozór Techcniczny Winda-Warszawa

 

Część II (symulacyjna):

Praktyczna realizacja funkcji i wyposażenia elektrycznego dźwigu

Na specjalnie przygotowanym Stanowisku testowym zaprezentowano m.in. nowe rozwiązanie jazd inspekcyjnych, a także bocznikowanie drzwi szybowych i kabinowych oraz zabezpieczenie przed pozostawieniem "mostka" na obwodach drzwi. Uczestników zapoznano również z możliwościami i funkcjami wykorzystywanych obecnie zespołów sterowania (SD-4), jak np. zdalne diagnozowanie awarii i modyfikowanie paramentów technicznych dźwigów - możliwość szybkiego usunięcia usterki dźwigu. Prezentacja możliwości zdalnego diagnozowania i komunikacji z dowolnym dźwigiem z każdego miejsca w Polsce cieszyła się dużym zainteresowaniem, albowiem jest to doskonałe narzędzie umożliwiające analizę problemów serwisowych na odległość.

 

m       m

 

W dalszej części zaprezentowano możliwości dokonywania oceny jakości energii elektrycznej za pomocą analizatora jakości sieci typu PQ-Box150 firmy A-Eberle, używanego głównie do pomiarów efektywności energetycznej dźwigu. Miernik ten służy również do określenia wartości energii biernej, generowanej przez dźwig i na tej podstawie umożliwia dobór właściwej metody jej kompensacji.

Na zakończenie zaprezentowane zostało stanowisko do testowania zespołów napędowych. Badana jest na nim charakterystyka prądowo-napięciowa silnika na biegu jałowym oraz pod obciążeniem nominalnym. Hamulce sprawdzane są w cyklach z włączonym zasilaniem oraz z wyłączonym w warunkach zbliżonych do standardowej pracy dźwigu.

Prelegenci: Robert Jasik - kierownik Działu Napraw Gwarancyjnych oraz mgr inż. Tomasz Adamiak - kierownik Działu Rozwoju

 

Część III (wizja lokalna):

Prezentacja dźwigu wykonanego zgodnie z nowymi normami oraz przeprowadzenia badań i prób

Tego dnia przedstawiciele Dozoru Technicznego mieli okazję zapoznać się z wdrożeniami nowych norm przez firmę WINDA-WARSZAWA w praktyce. Demonstracja była zorganizowana w kilkuosobowych grupach w obiekcie przy ul. Andersena 8. W pokazie praktycznych rozwiązań wykorzystano w pełni zgodny z nowymi normami dźwig osobowy wyprodukowany przez polskiego wytwórcę. W ostatnim czasie zakończono montaż tego urządzenia, dzięki czemu mogło posłużyć za wzorcowy model, a prezentacja nie zakłócała przepływu ruchu wewnątrz budynku. Następnego dnia przeprowadzono na nim badanie jednostki notyfikowanej, potwierdzające zgodność z wymaganiami przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację windy przez użytkowników.

W trakcie wizji lokalnej wykonano wszystkie badania i próby wymagane normą PN-EN 81-20:2014-10. Wśród nich były także nowe badania, tj.:

  • próba pojedynczej szczęki hamulca;
  • sprawdzenie, czy ręczne zwolnienie hamulca powoduje naturalny ruch kabiny obciążonej w zakresie ±10% zrównoważenia;
  • odchylenie drzwi przystankowych (na 100mm) i weryfikacja, czy po zwolnieniu zamkną się i zaryglują, gdy kabina znajduje się poza strefą odryglowania.

Podkreślono również, że wytwarzane dźwigi powinny w każdym przypadku spełniać wymagania dotyczące odporności na wandalizm, a także posiadać możliwie prostą budowę, zapewniającą bezawaryjną eksploatację oraz łatwą konserwację, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji urządzenia przez wiele lat.

Prezentacja odbyła się za przewodnictwem Krzysztofa Arteckiego - kierownik Działu Montażu

 

Złóż zapytanie