Przejdź do treści
Strefa
Klienta
Telefon
22 643-74-75

Pierwszy w Polsce dźwig zgodny z nowymi przepisami

Submitted by AdminWindy on śr., 06/14/2017 - 09:35

Winda – Warszawa Sp. z o.o. jest pierwszą firmą, która dokonała certyfikacji dźwigu modułem G pod kątem zgodności z nowymi przepisami. Pozytywny wynik badania był dobrą podstawą do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi branżystami. W dniu 13.06.2017, we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, rozpoczęto cykl praktyk pod roboczym tytułem „Praktyczne rozwiązania w instalacjach dźwigowych".

 

Nowe rozwiązania techniczne dźwigu zgodnego z normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

Pierwszymi uczestnikami spotkania szkoleniowo-informacyjnego byli inspektorzy reprezentujący oddziały stacjonujące na terenie całej Polski, w tym oddział w Poznaniu (między innymi CLDT), Lublinie, Płocku, Siedlcach oraz Warszawie. Dotychczas przedstawiciele spółki wiele razy występowali w roli ekspertów i prelegentów na organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego konferencjach oraz szkoleniach. Również, tym razem firma pokazała swoją otwartość i podzieliła się zdobytymi niedawno doświadczeniami.

Winda Warszawa szkolenie informacyjne - Instalacja dźwigów zgodnych z nowy    Nowe rozwiązania techniczne dźwigu zgodnego z normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

 

Wprowadzenie teoretyczne

W ramach dwudniowego spotkania, uczestnicy brali udział w części teoretycznej, laboratoryjnej i praktycznej, podczas których nacisk położono na różnice w odniesieniu do normy PN-EN 81-1 A3:2010 oraz i ich przełożenie na projekt dźwigu, rozwiązania konstrukcyjne oraz dostosowanie obiektu do potrzeb instalacji lub wymiany urządzenia. Szczególną uwagę poświęcono sterowaniu wytwarzanemu przez Spółkę Winda - Warszawa w oddziale w Piasecznie, gdzie w warunkach laboratoryjnych, przy wykorzystaniu wieży prób, zaprezentowano symulację pracy dźwigu. Seryjnie produkowana aparatura sterowa oparta jest na ogólnodostępnym, niekodowanym polskim sterowniku SD4, doskonale znanym większości branżystów w całym kraju.

 

Symulacja cyklu jazdy dźwigu na stanowisku testowym

Ciekawym elementem prezentacji była między innymi symulacja cyklu jazdy dźwigu z użyciem analizatora jakości energii. Przy okazji zwrócono uwagę na problem energii biernej, nieujęty w żadnym z opracowań powiązanych z certyfikacją energetyczną dźwigów. Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz możliwości zdalnej komunikacji z dowolnym dźwigiem w Polsce, co jest doskonałym narzędziem i pierwszym krokiem w analizie problemów serwisowych na odległość. Przedsiębiorstwo jest przykładem firmy praktycznie wykorzystującej nowe technologie, co zaobserwować można w znakowaniu poszczególnych komponentów, ułatwiających konserwację dźwigu oraz usuwanie usterek.

 

Nowe rozwiązania techniczne dźwigu zgodnego z normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50      Nowe rozwiązania techniczne dźwigu zgodnego z normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

 

Instalacja dźwigów zgodnych z nowymi przepisami w praktyce

Część praktyczna spotkania szkoleniowo-informacyjnego odbyła się kolejnego dnia w budynku mieszkalnym przy al. Solidarności 68 w Warszawie. Uczestnicy zapoznali się z procesem badania i wykonywania nowych prób na dźwigu osobowym. Jednoznacznie określono różnice w stosunku do wcześniej wykonywanych działań dozorowych. Dodatkowo przeprowadzono wszystkie nowe i zmodyfikowane przepisami próby podlegające ocenie zgodności wg. wymagań PN EN 81-20 i PN EN 81-50, między innymi próba zrównoważenia wraz z próbą ruchu +/- 10%, próba hamowania jedną szczęką hamulca, próba ACOP (zatrzymanie pustej kabiny jadącej w górę) oraz próba samoczynnego zamknięcia drzwi przystankowych na odległości 100 mm. Uczestnicy zapoznali się także z nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz elektrycznymi wykorzystanymi przy realizacji wymiany ww. dźwigu. Całość odbyła się przy przychylnym nastawieniu mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej.

Godnym pochwały dokonaniem jest instalacja dźwigu produkcji Winda – Warszawa Sp. z o. o. w typowym szybie licencyjnym o gabarytach kabiny umożliwiającej transport 600 kg lub 8 osób. Polityka spółki nie zmieniła się i od lat pozostają taka sama, czyli „świadczenie usług na możliwie wysokim poziomie jakościowym przy zachowaniu racjonalnego podejścia do finansów”. Wszelkie wprowadzane zmiany nie są zatem podyktowane obniżaniem kosztów produkcji lecz podwyższaniem konkurencyjności oferowanych produktów. Produkowane przez spółkę dźwigi są w dalszym ciągu odporne na ataki wandalizmu, mało awaryjne i proste w budowie oraz łatwe w konserwacji, co w bezpośrednim odniesieniu do użytkownika końcowego przekłada się na niskie koszty eksploatacji urządzenia przez wiele lat.

Winda – Warszawa Sp. z o.o. to firma dźwigowa, której współpraca z największymi klientami rozpoczęła się już w latach 80. Pierwszą usługą była konserwacja osiedlowych dźwigów. Z czasem w wyniku rosnącej potrzeby przywrócenia sprawności użytkowej starych wind, firma rozszerzyła swoją działalność o modernizację i dostosowanie istniejących już urządzeń do współczesnych norm bezpieczeństwa. W kolejnych latach przedsiębiorstwo prężnie rozwijało swoje zasoby oraz doskonaliło strukturę organizacyjną, przyjmując stale coraz to nowsze zlecenia. Pierwszym prestiżowym projektem była modernizacja 8 dźwigów w Domach Towarowych Centrum w 1990 r., a w chwili obecnej spółka wytwarza oraz modernizuje kilkaset urządzeń rocznie. W roku 2017 została wyróżniona tytułem Lidera Bezpieczeństwa Technicznego ogólnopolskiego rankingu pod kapitułą przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Dozoru Technicznego.

                                                  Nowe rozwiązania techniczne dźwigu zgodnego z normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50      Nowe rozwiązania techniczne dźwigu zgodnego z normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

 

Planowane kolejne cykle spotkań

W planach są już kolejne terminy praktyk zarówno z udziałem przedstawicieli innych Oddziałów Dozoru Technicznego, jak i innych firm dźwigowych. Spółka Winda – Warszawa jest otwarta na współpracę z podmiotami zewnętrznymi z całej Polski. Zachęcamy tym samym do kontaktu z przedsiębiorstwem celem nawiązania bliższej współpracy i zapoznania się z rozwiązaniami w pełni zgodnymi z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50.

Złóż zapytanie