Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Możliwości dobudowy wind są, tylko kasy brak i prawo kuleje

Submitted by AdminWindy on czw., 08/10/2017 - 09:08

"Opowiadamy się jak najbardziej za do­budową wind, jednak należałoby wypraco­wać rozwiązania prawne, które umożliwiłyby pozyskanie na ten cel funduszy unijnych. Możliwości techniczne istnieją zawsze, ale ograniczenia finansowe, a także prawne bar­dzo utrudniają realizację takich inwestycji. Jedynie w przypadku budynków, których mieszkańcy mogą pokryć koszty de facto z funduszu remontowego, trochę takich in­westycji powstaje. Jednak tam, gdzie miesz­kańcy muszą dodatkowo znaleźć środki na ich sfinansowanie, piętrzą się problemy.”

 

Debata redakcyjna Administrator Winda-Warszawa Sp. z o. o.

Od lewej: S. Augustynowicz, Tomasz Adamiak, Adrian Smółka, Marcin Radwański, Anna Ostańska

 

Na łamach miesięcznika Administrator pojawiła się debata redakcyjna, w której uczestniczył mgr inż. Tomasz Adamiak – kierownik Działu Rozwoju Winda-Warszawa Sp. z o.o., od 20 lat obecny w branży dźwigowej. Zgromadzeni rozmawiali m.in. o tym, czy istnieją możliwości techniczne pozwalające na taką modernizację budynków z wielkiej płyty, żeby dało się w nich zainstalować windy.

Całość wywiadu dostępna tutaj.

 

 

Polecane artykuły

Przed zawarciem umowy na
modernizację windy...

Metody zarządzania
eksploatacją wielu dźwigów

Racjonalne sposoby
modernizacji dźwigów

Przed zawarciem umowy na modernizację windy Koszt wymiany windy | Poradnik Winda-Warszawa Metody zarządzania eksploatacją wielu dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych | Poradnik Winda-Warszawa

Racjonalne sposoby moderniazcji dźwigów elektrycznych | Poradnik Winda-Warszawa

Złóż zapytanie