Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016

Submitted by AdminWindy on czw., 01/19/2017 - 07:57

Mamy zaszczyt ogłosić, że nasza firma została laureatem konkursu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016. Ranking ten organizowany jest co roku przez Urząd Dozoru Technicznego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, a uroczysta gala wręczenia tytułów LBT miała miejsce 18 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody specjalne dla firm utrzymujących najwyższy standard bezpieczeństwa technicznego i wyróżniające się innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy kraju. W kategorii "Modernizujący w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw" uhonorowano Spółkę Winda-Warszawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby  zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom korzystającym z wind naszej produkcji. Dlatego też pragniemy serdecznie podziękować za to uznanie. Wszystkie nagrody oraz wyróżnienia traktujemy jako niezwykłą motywację do kolejnych działań. Mamy nadzieję, że nadchodzący 2017 rok będzie równie obfity w sukcesy!

Wygranie konkursu zobowiązuje Spółkę do powzięcia wzmożonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa przy modernizacjach dźwigów. Obiektywnie stwierdzamy, że w materii tej jest wiele zaniedbań i nieporozumień, wynikających z zaszłości historycznych i braku odpowiedniej wiedzy, a także z niewystarczających środków finansowych.

Lider Bezpieczeństwa Technicznego Winda Warszawa

 

Jak poprawić poziom bezpieczeństwa wind w Polsce?

Modernizacjom poddawane są najczęściej dźwigi wyprodukowane w dekadach z lat 1970 i 1980, przez jedynego wówczas producenta dźwigów w Polsce. Dźwigi te posiadały uproszczoną konstrukcję - kabiny bez drzwi czy niewystarczająca kontrola ryglowania drzwi szybowych itp. i wykonane były w oparciu o ówczesny stan techniki. Miały także wiele wad uciążliwych dla użytkowników, jak np.: niedokładne zatrzymywanie się na przystankach z tolerancją +/- 50 mm (narażenie na potknięcie przy wysiadaniu z kabiny),   ponieważ funkcja ta realizowana jest za pomocą hamulca mechanicznego, gdzie droga hamowania zależy od obciążenia. Współczesne dźwigi dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki (falowniki) zatrzymują się z dokładnością +/- 10 mm niezależnie od obciążenia.

Mimo tych wad i niedogodności dla użytkowników, dźwigi takie nadal są użytkowane i funkcjonują na zasadzie praw nabytych. Mało kto bierze pod uwagę fakt, że zgodnie z instrukcją producenta, dźwigi takie po 12-tu latach eksploatacji powinny zostać poddane generalnemu remontowi, tymczasem nadal są użytkowane, najczęściej bez jakichkolwiek remontów. Stan taki nie może  być dłużej tolerowany, ponieważ stare dźwigi stwarzają realne zagrożenia dla użytkowników, co można łatwo udowodnić za pomocą „oceny ryzyka” którą powinien sporządzić konserwator dźwigu lub właściciel (administrator). Ujawnione ryzyka należy możliwie szybko wyeliminować lub przynajmniej znacząco ograniczyć.

Brak oceny ryzyka lub nie podjęcie działań do ich wyeliminowania lub zmniejszenia, może być dla właściciela bardzo dotkliwe, gdy osoby poszkodowane wystąpią o zadośćuczynienie. Przypadki takie już miały miejsce, a orzekane przez sądy wyroki, na ogół przychylne są dla poszkodowanych. Nie ulega wątpliwości, że dźwigi należy modernizować - a nie remontować. Istniejące urządzenia nie mogą być wprost zastąpione przez współcześnie produkowane, gdyż nie są z nimi kompatybilne.

Problemy związane z modernizacją najlepiej rozwiązać poprzez całkowitą wymianę dźwigu (można pozostawić prowadnice, jeśli pozwala na to ich stan) oraz uzyskać potwierdzenie zgodności z Dyrektywą Dźwigową w formie Certyfikatu Zgodności, nadawanego przez specjalistyczne firmy Notyfikujące. Uzyskanie takiego Certyfikatu nie jest wcale kosztowne, ani trudne, ponieważ wszystkie urządzenia produkowane w Europie posiadają odpowiednie dopuszczenia do obrotu towarowego zgodnymi z wymaganiami Unii Europejskiej.

Dźwigi, podobnie jak inne wyroby są dość zróżnicowane pod względem jakości, trwałości i innych cech. Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną eksploatację należy zwrócić uwagę na elementy ulegające najwcześniejszemu zużyciu, jak: drzwi i kabina - ponieważ są najczęściej używane i narażone na dewastacje oraz elementy nośne i aparatura sterowa. Dlatego należy upewnić się,   czy zespoły te posiadają odpowiednią konstrukcję i są właściwie zabezpieczone przed dewastacjami czy korozją. Najwięcej problemów stwarza dostępność do części zamiennych, szczególnie elementów sterowania i lin pasowych.

Bardzo ważną rolę dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i ekipom serwisowym spełnia pomieszczenie maszynowni, ponieważ zapewnia w każdych warunkach, szybką i skuteczną ewakuację ludzi uwięzionych w kabinach. Dlatego też nie zaleca się likwidowania pomieszczeń maszynowni, pod pretekstem wykorzystania ich na inne cele (najczęściej trudne i kosztowne do adaptacji), ponieważ brak swobodnego dostępu do zespołu napędowego utrudnia lub nawet uniemożliwia bezpieczne uwalnianie ludzi.

Lider Bezpieczeństwa Technicznego Winda Warszawa dyplom
   Lider bezpieczeństwa technicznego 2016

Spółka Winda-Warszawa działa w usługach modernizacyjnych ponad 20 lat i zmodernizowała w zakresie wymiany wszystkich urządzeń (pozostawiając tylko prowadnice) ok. 2500 dźwigów oraz wykonała modernizacje częściowe ok. 1500 dźwigów, w zakresie wymiany co najmniej dwóch podstawowych zespołów (sterowanie, drzwi lub zespół napędowy). Dźwigi osobowe należą do urządzeń technicznych podlegających obligatoryjnemu dozorowi na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym. Dzięki współpracy z inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego, przy badaniach odbiorczych (dopuszczających dźwigi do eksploatacji) i corocznych okresowych, instytucja UDT posiada najlepszą obiektywną wiedzę o dokonaniach spółki. Wszystkie zrealizowane modernizacje wykonane zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi budowy urządzeń dźwigowych.

Dlatego też z satysfakcją przyjęliśmy tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016” w kategorii Modernizujący, jako dowód najwyższego uznania i szacunku dla spółki Winda-Warszawa, nadany przez Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Urzędu Technicznego Pana Andrzeja Ziółkowskiego.

Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że otrzymała go tylko jedna firma z branży dźwigowej, wyłoniona w drodze konkursu ogólnopolskiego z pośród kilkunastu innych firm. Uzyskany tytuł będzie dobrym bodźcem do dalszego rozwoju spółki i jej pracowników, ale także do efektywniejszej współpracy z klientami, ponieważ w dużej mierze są to działania wspólne. Jednakże do osiągnięcia pożądanych efektów, czyli wieloletniej bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dźwigów po umiarkowanych kosztach, niezbędna jest partnerska współpraca.

Spółka Winda-Warszawa realizuje strategię pełnej otwartości i partnerskiej współpracy z klientami, udostępniając wszelkie informacje o stanie technicznym serwisowanych dźwigów. W praktyce oznacza to nieograniczony dostęp  do kluczowych informacji o swoich dźwigach, przez internet i program e-Winda, do którego dostęp ma każdy klient, po wpisaniu otrzymanego hasła i loginu. 

 

Polecane artykuły

Dźwigi odporne na wandalizm
- zalecenia ogólne

Jak optycznie powiększyć
kabinę windy?   
 

Metody zarządzania
eksploatacją wielu dźwigów

Dźwigi odporne na wandalizm - zalecenia ogólne | Poradnik Winda-Warszawa Jak optycznie powiększyć kabinę windy? | Poradnik Winda-Warszawa Metody zarządzania eksploatacja wielu dźwigów | Poradnik Winda-Warszawa
Złóż zapytanie