Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Dofinansowanie ze środków unijnych

Submitted by AdminWindy on śr., 08/16/2017 - 14:44

Odnowiona klatka schodowa, a może nowe windy? Teraz fundusze unijne w zasięgu Twojej ręki. Poniżej informacja o środkach unijnych na odnowę budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie unijne na instalację windy i remont budynku 2017

 

Przyznano unijne dofinansowanie na ożywienie terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie obejmie inwestycje mające na celu odnowę części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i będzie wynosiło nawet do 70% kosztów zakwalifikowanych inwestycji.

Wnioski można składać do 13.09.2017r.

Planowane działania muszą być częścią szerszych działań rewitalizacyjnych i wynikać z przyjętego gminnego programu rewitalizacji. Pula środków to ponad 32 mln zł. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projekt należy zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

O fundusze mogą ubiegać się m.in.:

  • samorządy i ich jednostki organizacyjne,
  • organizacje poza-rządowe, instytucje pomocy społecznej,
  • instytucje kultury i instytucje edukacyjne,
  • przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach konkursu wsparcie obejmie inwestycje majce na celu odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Dofinansowanie może otrzymać projekt obejmujący budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek będzie klasyfikowany jako niemieszkalny.

 

Więcej informacji:

Aktualne programy i obszary objęte projektami rewitalizacji - Otwórz link

Jak dostać się na listę Rewitalizacji? - Otwórz link

Ogłoszenie o naborze do programu Rewitalizacji - Otwórz link

Złóż zapytanie