Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Wymiana wind

MODERNIZACJA I WYMIANA

Wymiana windy

Wymiany i remonty dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz przystosowanie urządzeń do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Nowa winda osobowa instalowana w budynkach mieszkalnych powinna spełniać wszystkie współczesne normy i wymagania.

Wymieniamy stare windy na urządzenia o wysokich standardach wykończenia, spełniające zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Dźwigowej 2014/33/UE.

Dotychczas zmodernizowaliśmy i zainstalowaliśmy w nowym budownictwie ponad 2000 wind - realizacje.

 

7 cech współczesnej windy

1. Energooszczędna

Dźwig powinien zużywać jak najmniej energii elektrycznej. Jest to uzależnione od typu zastosowanego zespołu napędowego. 

2. Bezpieczna dla użytkowników i ekip serwisowych

Zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo osobom korzystającym z wind naszej produkcji. Kabiny są wykonane z materiałów niepalnych i wyposażone w drzwi z napędem mechanicznym. Bezpieczne windy posiadają system - automatycznej łączności dwustronnej z ekipami ratowniczymi, w przypadku utknięcia kabiny z pasażerami między przystankami. Nasze windy posiadają awaryjne oświetlenie w kabinach, które się automatycznie załącza po zaniku napięcia. Drzwi przesuwne zostały wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed ściśnięciem. Wszystkie nowe dźwigi zaopatrujemy w urządzenia zabezpieczające (chwytacze dwukierunkowego działania) przed nadmierną prędkością kabin w górę i dół oraz osłony elementów ruchomych (kół linowych w maszynowni i przeciwwagi w podszybiu).

3. Przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich

Zalecane minimalne wymiary kabiny windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych to 1100 x 1400 mm. Elementy sterowe (panel dyspozycji z przyciskami, kaseta wezwań) powinny być tak umieszczone, by były łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Drzwi powinny być automatyczne przesuwne, o szerokości minimum 900 mm (dopuszczalne - 800 mm), dostosowane dla osób na wózkach (inwalidzkich lub dziecięcych).

4. O wysokim komforcie eksploatacyjnym

Nasze windy płynnie się przemieszczają, bez szarpnięć i stuków. Dokładne zatrzymują się na poziomach przystanków.  Dbamy o to, by użytkownik mógł swobodne oraz komfortowo dojść do windy i wejść do kabiny.

5. Odporna na wandalizm

Zgodnie z normą PN-EN 81-71: 2006 urządzenia dźwigowe łatwo dostępne (kabiny i ich wyposażenie oraz drzwi i elementy sterowania) powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przy pomocy prostych przedmiotów najczęściej używanych przez wandali (długopisy, klucze, laski, papierosy, zapalniczki, scyzoryki, wkrętaki, gumy do żucia itp.).

6. Przyjazna dla ludzi i środowiska

Nowoczesna winda nie powinna zużywać oleju i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia, emitować zakłóceń magnetycznych, ani wytwarzać wibracji i hałasów.

7. Zapewniony dostęp do części zamiennych i sprzętu serwisowego

Jako producent zespołów dźwigowych zapewniamy bez żadnych ograniczeń swoje wyroby i sprzęt serwisowy w wolnym obrocie towarowym. Aparatura sterowa w naszych dźwigach nie posiada kodowanych zabezpieczeń, uniemożliwiających konserwację innym firmom.

 

Zobacz również... w jakich budynkach są nasze windy?

Opera Narodowa Winda-Warszawa  Pałac Nauki i Kultury - Winda Warszawa  Nieporęcka - szklana Winda Warszawa   Centrum Winda-Warszawa   Zachęta Winda-Warszawa  Zamek Ujazdowski Winda-Warszawa  Szpital Niekłańska Winda-Warszawa

 

Modernizacja i wymiana dźwigów w świetle aktualnych przepisów krajowych i UE

Przystępując do realizacji wymiany należy najpierw ustalić, jakie cechy będzie posiadał dźwig po jej zakończeniu, ponieważ od tego zależą typy i rodzaje zastosowanych zespołów oraz urządzeń. Aktualnie budowane nowe dźwigi i modernizowane w zakresie wymiany wszystkich urządzeń (mogą pozostać istniejące prowadnice) muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE. Spełnienie tych wymagań zapewniają odpowiednie normy zharmonizowane z dyrektywą (PN EN 81 - 20 i 50) oraz procedury oceny zgodności, które na wniosek instalującego przeprowadza Jednostka Notyfikowana i wydaje na tej podstawie Certyfikat Zgodności, a instalujący dźwig umieszcza oznakowanie CE wewnątrz kabiny i wystawia Deklarację Zgodności. Dźwigi modernizowane częściowo (wieloetapowo) nie muszą być od początku w pełni zgodne z wymaganiami dyrektywy dźwigowej, ale w końcowym etapie modernizacji zgodność taka będzie wymagana.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dźwigów eksploatowanych opracowana została w Radzie Unii Europejskiej norma PN-EN 81-80:  2005 pod nazwą Safety Norm Existing Lift zawierająca wytyczne dla władz krajowych, właścicieli wind, jednostek kontrolujących oraz firm konserwujących dźwigi. Norma SNEL dotyczy poprawy bezpieczeństwa eksploatowanych dźwigów, a istota jej polega na określeniu maksymalnych terminów, w trakcie których należy wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego wyposażenia w urządzenia  wymagane w normach zharmonizowanych z Dyrektywą Dźwigową.

 

Pliki do pobrania:

Katalog Winda-warszawa 2016 pdf  Pobierz katalog Winda-Warszawa - wystrój kabin                                       Katalog Winda-Warszawa wykończenie kabin wind osobowych i towarowych 2016 pdf  Pobierz katalog realizacji - zdjęcia

Katalog Winda-Warszawa kabiny dźwigów                  Katalog realizacji Winda-Warszawa

 

Polecane artykuły

Dźwigi odporne na wandalizm
- zalecenia ogólne

Jak optycznie powiększyć
kabinę windy?   
 

Metody zarządzania
eksploatacją wielu dźwigów

Dźwigi odporne na wandalizm - zalecenia ogólne | Poradnik Winda-Warszawa Jak optycznie powiększyć kabinę windy? | Poradnik Winda-Warszawa Metody zarządzania eksploatacja wielu dźwigów | Poradnik Winda-Warszawa
Złóż zapytanie