Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Kontakt

Winda - Warszawa Sp. z o.o.

 

Serwis i siedziba spółki:
02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12

Kontakt:
tel. 22 643-74-75
fax. 22 643-74-75

Winda - Warszawa
Zakład Produkcyjny

 

05-500 Piaseczno
ul. Okulickiego 21A
tel. 22 750-39-14
fax. 22 737-23-91
e-mail: info@winda.com.pl

Zgłaszanie awarii

 

tel. 22 643-74-75 lub 22 641 19 16
bezpłatna infolinia 0-800-15-18-18

 

Konserwacja

 

tel. 22 644-61-33 wew. 108
konserwacja@winda.com.pl

Montaż, modernizacja i wymiana

 

tel. 22 750-39-14 wew. 135
wycena@winda.com.pl

Przetargi i nowe budownictwo

 

tel. 22 750-39-14 wew. 138
wycena@winda.com.pl

Dział Produkcyjny
Konstancin

 

plac Zgody 4
05-510 Konstancin-Jeziorna
konstancin@winda.com.pl

 

Dział sterowań

 

tel. 22 750-39-14 wew. 102
aparatury@winda.com.pl

Dział planowania i wyceny

 

tel. 22 750-39-14 wew. 135
info@winda.com.pl

Dział współpracy i rozwoju

 

tel. 22 750-39-14 wew. 121
wspolpraca@winda.com.pl

Dział projektowy

 

tel. 22 750-39-14 wew. 118
projektowy@winda.com.pl

Dział koordynacji

 

tel. 22 750-39-14 wew. 120
koordynacja@winda.com.pl

Dział kontroli jakości

 

tel. 22 750-39-14 wew. 147
kontrolajakosci@winda.com.pl

Dział montażu

 

tel. 22 750-39-14 wew. 110
montaz@winda.com.pl

Dział gwarancji

 

tel. 22 750-39-14 wew. 147
gwarancje@winda.com.pl

Dział gospodarki materiałowej

 

tel. 22 750-39-14 wew. 108
zaopatrzenie@winda.com.pl

Dział kadr

 

tel. 22 750-39-14 wew. 101
kadry@winda.com.pl

Dział księgowości

 

tel. 22 750-39-14 wew. 114
ksiegowosc@winda.com.pl

Dział administracji

 

tel. 22 750-39-14 wew. 142
administracja@winda.com.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Klientów jest WINDA-WARSZAWA sp. z o. o., adres: ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@winda.com.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na p[odstawie zgłoszeń w celu prawidłowej działalności przedsiębiorstwa;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, Z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrzny audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy,. że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. do 10 lat.
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencja niepodania danych będzie niepodjęcie działań dążących do realizacji usługi.
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Złóż zapytanie